Påssjuka

Latin:

Påssjuka
Påssjuka

parotitis epidemica. Påssjuka är en smittsam virussjukdom som ger svullna körtlar. Sjukdomen förekommer oftast i åldersgruppen 5-7 år, men kan förekomma i alla åldrar. Spädbarn är lite mindre mottagliga. Påssjuka är vanligast under vinter och vår. Sedan påssjuka blivit en del av barnvaccinationsprogrammet 1983 är sjukdomen ovanlig i Skandinavien.

[SHARING_BUTTONS]

Vaccin: De flesta barn blir vaccinerade via MPR-vaccinet vid 18 månader respektive 6-8 års ålder.

Inkubationstid: 14-21 dagar, vanligtvis 18 dagar.

Varar: 7-10 dagar

Smittväg: Droppsmitta som finns i saliven och överförs vid nysning eller hostning. Sjukdomen bryter ut cirka 2-4 veckor efter smittotillfället, men man kan smitta redan sex dagar efter man själv blivit smittad och är smittsam till dess att svullnaden lagt sig. Påssjuka ger livslång immunitet.

Symtom: Små barn kan ha infektioner utan några symtom. Det är dock vanligt med medelhög feber i ett dygn, därefter förstoring av spottkörtlarna som ger den klassiska svullnaden i kinderna - nedre delen av kinden blir uppsvälld. De flesta (80 %) får svullnad på bägge sidorna.

Hälften av alla barn som får påssjuka får som följd inflammation i hjärnhinnorna eller i hjärnan. För de allra flesta är inflammationen ofarlig, men ibland kan tillståndet bli allvarligt och ge bestående men. Tecken på hjärn- eller hjärnhinneinflammation är:

* hög feber

* yrsel

* huvudvärk

* illamående och kräkningar

* stelhet i nacken

* en ökad känslighet för ljud och ljus.

Om ditt barn har påssjuka och samtidigt mår illa och får smärtor och ömhet i övre delen av buken har viruset infekterat bukspottkörteln. Detta tillstånd är mycket sällsynt och måste behandlas på sjukhus.

(Källa: de två sista meningarna är direkt tagna från Vårdguiden.se)

Vanligtvis blir barnen friska igen efter en vecka. Sjukdomen kan orsaka komplikation hos 15-20 % av pojkarna i eller över pubertets ålder. Inflammation i testiklarna kan medföra sterilitet. Vid misstanke om testikelinfektion kontakta läkare. En annan, men sällsynt komplikation är förbigående eller mer långvarig hörselskada.

När man väl drabbats av påssjuka har man livslång immunitet.

Behandling: Ingen speciell behandling krävs om sjukdomen inte medför efterföljande besvär. Testikelinflammation behandlas med smärtlindring och ev. medicin.

När kan barnet gå tillbaka till skolan/förskolan: Barn med säker diagnos kan gå tillbaka nio dagar efter svullnaden har lagt sig.