Scharlakansfeber

Scharlakansfeber
Scharlakansfeber

Scharlakansfeber orsakas av bakterier, streptokocker. Scharlakansfeber ger feber, halsont och röda utslag på kroppen.

[SHARING_BUTTONS]

Latin: scarlatina

Smitta:

Vid övre luftvägsinfektion överförs smitta vid droppsmitta när barnet hostar eller nyser. Trånga boende förhållande och tätt umgänge i miljöer där många barn är samtidigt främjar närdroppsmitta.

Inkubationstid: Två till fyra dagar.

Längd: Barnet blir feberfritt och smittfri inom två dagar efter startad penicillinkur. Barnet har oftast återhämtat inom en vecka.

Symtom:

Feber, snabb puls, halsont, rödmosiga kinder, små knottrig och röd tunga, halsmandlarna och svalget blir röda och täckta med beläggningar. Småprickiga utslag som varar i några dagar och slutar med att oftast händer och fötter flagnar.

Om du misstänker att barnet har scharlakansfeber, bör läkare kontaktas så fort som möjigt så att behandling kan sättas igång. Obehandlat kan scharlakansfeber medföra komplikationer som reumatisk feber och njurinflammation

Behandling:

Antibiotika.

Om någon i hushållet har Scharlakansfeber bör man ta några förbehåll. Vanliga hygieniska tilltag som att tvätta händerna noga är väsentligt. Undvik att dricka av samma flaska och glas osv.

Tillbaka till skolan/förskolan:

Barnet hålls hemma till dem har varit på full penicillindos i minst två dagar. Det bästa är att vänta till barnet har bättre allmäntillstånd och är feberfri.