Sjukhus uppmanas rapportera misstänkta fall av okänd barnhepatit

Minst 228 fall av okänd barnhepatit har rapporterats till Världshälsoorganisationen (WHO), framför allt i Skottland och Storbritannien.

De flesta fallen av barnhepatit har upptäckts i Skottland och Storbritannien.
De flesta fallen av barnhepatit har upptäckts i Skottland och Storbritannien.

Minst 228 fall av okänd barnhepatit har rapporterats till Världshälsoorganisationen (WHO). Orsaken till utbrottet är fortfarande oklart. WHO fick kännedom om de första fallen av den okända barnhepatiten den 5 april. Då handlade det om 10 barn i Skottland.

Nu har fall upptäckts i 20 länder. De flesta fallen har registrerats i Europa, men det finns också fall i USA och och Sydostasien. Storbritannien står för 100 av fallen. Dessutom utreds ytterligare 50 misstänkta fall, enligt WHO-talespersonen Tarik Jasarevic.

Barnhepatiten kan orsaka leversvikt

I vissa fall har hepatiten orsakat leversvikt och krävt transplantationer. Åtminstone ett barn har avlidit. WHO har också fått rapporter om att hepatiten har orsakat gulsot och symtom från mag-tarmkanalen som buksmärtor, diarré och kräkningar.

Det är fortfarande oklart vad som orsakar utbrottet av den okända hepatiten. WHO har kunnat utesluta att det rör sig om kända hepatiter av typ A-E.

Enligt WHO är adenovirus en möjlighet, men den hypotesen utreds fortfarande. Adenovirus orsakar ofta luftvägsinfektioner, ögoninfektioner eller problem med matsmältningen.

I Sverige uppmanas barnkliniker att rapportera misstänkta fall av den okända hepatiten till Folkhälsomyndigheten (FHM).