Vattkoppor hos barn – smittsamhet, symtom och så lindrar du

Vattkoppor är en av våra vanligaste barnsjukdomar. Den är väldigt smittsam och de flesta barn har haft det innan de börjar skolan.

Barn med vattkoppor
Barn med vattkoppor

Oftast börjar det med trötthet och feber, då har barnet redan varit smittat i ungefär två veckor. Sedan börjar små röda prickar dyka upp överallt på kroppen. Prickarna blir sedan till vätskefyllda blåsor.

Vattkoppor är väldigt smittsamt

Vattkoppor smittar på flera olika sätt. Luftburen-, dropp- och kontaktsmitta. Det gör att det är väldigt smittsamt. Som mest smittsamt är det innan sjukdomen bryter ut och därför sprids det lätt bland barnen på förskolan. Inkubationstiden, det vill säga tiden från barnet blir smittat till det blir sjukt är ungefär två veckor.

Symtom på vattkoppor

Det börjar oftast med att barnet är trött och får feber. Sedan dyker det upp små röda prickar på kroppen lite överallt. Efter någon dag blir prickarna till vätskefyllda blåsor som kliar väldigt mycket. När blåsorna klias sönder sprids sjukdomen vidare över kroppen. Barnet kan även få koppor i slemhinnorna i ögonen och munnen. Vissa barn får bara ett fåtal koppor medan andra har hela kroppen full.

Lindra symtom på vattkoppor

Eftersom vattkoppor orsakas av ett virus finns det inget botemedel, det man får göra är att lindra symtomen. Det finns kylbalsam av olika slag att köpa på apoteket som kan hjälpa bra. Andra saker man kan göra för att lindra symtomen är:

– Duscha svalt eller bada. Det lindrar klådan och håller huden ren så barnet inte får bakterier i sina vattkoppor.

– Klipp naglarna. Håll barnets naglar korta så hen inte kan riva hål på sina vattkoppor lika lätt när hen kliar sig.

– Febernedsättande medicin. Om barnet är påverkat av sin feber och har svårt att äta och dricka för det kanske gör ont i munnen kan man ge smärtlindrande och febernedsättande medicin. Det som är rekommenderat är paracetamol. Man ska undvika ge läkemedel med ibuprofen eftersom det kan ge ovanliga, men allvarliga infektioner i samband med vattkoppor.

När kan barnet går tillbaka till förskolan efter vattkoppor?

När barnet är piggt, feberfritt och alla koppor har torkat in kan hen gå tillbaka till förskolan igen. Det brukar ta ungefär två veckor. Har man haft vattkoppor från man i regel inte det igen, men det finns undantag där barn får vattkoppor en gång till.

Det finns vaccin mot vattkoppor

Du kan vaccinera ditt barn mot vattkoppor om du vill att hen ska slippa det helt och hållet. Det ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men prata med BVC om du önskar vaccinera ditt barn. De kan hänvisa dig till rätt ställe.

Om ditt barn har hög feber i mer än fyra dagar, får en ihållande hosta, har väldigt besvärande klåda eller kopporna ser infekterade ut är det dags att kontakta sjukvården. Känner du dig osäker kan du alltid kontakta 1177 eller din vårdcentral för råd.