Publicerad 22 April 2015

Fotograf:

Familjeliv i samarbete med Vasamamma mvc NIPT – ett jättekliv inom fosterdiagnostik

Gravida kvinnor över 35 år erbjuds att göra ett så kallat KUB-test där man uppskattar risken för kromosomavvikelser hos fostret genom att mäta spalten i dess nacke. Nu har ett DNA-baserat och mer tillförlitligt test, NIPT, nått Sverige.
Relaterat

Fakta

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing.

– Vid ett NIPT-test undersöks fostrets kromosomer i mammans blod.

– NIPT-testet kan göras tidigast i vecka tio och provresultaten dröjer 1-2 veckor.

– NIPT-test subventioneras i dagsläget inte av landstinget utan får bekostas själv. På Vasamamma kostar testet 9 500-11 500 kronor.

– Tillförlitligheten för NIPT-testet är över 99 procent.

På Vasamammas mödravårdsmottagning i Stockholm utför man sedan december i förra året så kallade NIPT-tester. NIPT-testet är en form av fosterdiagnostik som används i bland annat England och USA, och som nu har kommit till Norden.
– Sverige har varit sena på bollen med NIPT och än i dag är vi bara ett fåtal mödravårdsmottagningar som kan utföra testerna. Men i framtiden tror jag att det kommer vara del av det vanliga vårdutbudet för gravida kvinnor över 35, säger Haleh Amirfaryar, vd och barnmorska på Vasamamma.

Över 99 procent
NIPT-testets syfte är att identifiera kromosomavvikelser och har därför likheter med det KUB-test som görs i dag. Det finns dock stora skillnader på utförandet och tillförlitligheten. Under ett KUB-test mäter man fostrets nackspalt och gör en uppskattning på vilken risk barnet har för att få Downs Syndrom och två andra kromosomavvikelser. Tillförlitligheten ligger då på drygt 90 procent.
– NIPT-testet har ett helt annat tillvägagångssätt. Vi identifierar och analyserar fostrets kromosomer genom ett blodprov från mamman, vilket gör att tillförlitligheten hamnar på över 99 procent. Analysen kan stärkas ytterligare med ett kindskrap från insidan av pappans kind, säger Haleh Amirfaryar.

Inte för alla
Från vecka tio kan man göra NIPT-testet. Testet består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning, och man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt. Men det fungerar inte för alla.
– Om du har blivit gravid via äggdonation eller om du har genomgått en benmärgstransplantation går det tyvärr inte att göra – inte heller om du väntar tvillingar. Detta beror på att vi inte säkert kan identifiera vilka kromosomer som tillhör fostret.

Redan populärt
Efter bara ett halvår med NIPT på verksamheten har Haleh Amirfaryar märkt vilken skillnad testerna gör för hennes klienter.
– Föräldrarna som kommer in för det här testet är så tacksamma för att det finns. I dagsläget får man bekosta testet själv, men ge det några år så tror jag att det kommer se annorlunda ut. Det här är ett jättekliv inom fosterdiagnostiken.

Vill du veta mer?
Läs mer om NIPT eller boka en tid på Vasamammas hemsida här --->
Textstorlek 1 2 3