ANNONS Försäkringskassan

Dela lika på föräldraledigheten - 3 vanligaste frågorna

Många har upptäckt fördelarna med att dela lika på föräldraledigheten. Vi har listat de tre vanligaste frågorna som föräldrar har och vad som är positivt med att dela just lika.

Chans till en trygg pension och en bra löneutveckling är några av fördelarna du som förälder får om ni väljer att dela på föräldraledigheten. I över 45 år har föräldraförsäkringen funnits vilket innebär att båda föräldrarna har rätt till lika många dagar med föräldrapenning och att ni kan avstå dagar till varandra. Utvecklingen med att ha ett jämställt uttag går sakta men säkert framåt.

Utvecklingen i siffror

- 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla föräldrapenningdagar medan pappor tog ut 0,5 procent.

- 2011 tog mammor ut cirka 81 procent av de utbetalda föräldrapenningdagarna medan pappor tog ut cirka 19 procent.

- 2020 hade mammornas andel av dagarna sjunkit till cirka 70 procent papporna ökat sitt uttag till cirka 30 procent.

Visste du att… FN:s barnkonvention säger att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar (artikel 9), samt att båda föräldrarna har ett ansvar för barns uppfostran och utveckling (artikel 18).

De vanligaste frågorna - och svaren

Det finns en hel del frågor kring föräldraledighet och hur det går till att dela lika. Här är de tre vanligaste frågorna om att dela på föräldradagarna.

1. Hur kan vi dela lika på föräldraledigheten?

Ni som föräldrar får 240 dagar var och föräldraförsäkringen är flexibel så att ni kan dela upp de dagarna hur ni vill, förutom de dagar som är reserverade för varje förälder. Ni kan till exempel vara föräldralediga varannan dag eller varannan vecka. Det är upp till er som familj hur ni vill göra och vad som är bäst för just er.

2. Förlorar man mycket pengar om den som tjänar mest är hemma?

Nej, många arbetsplatser betalar ut en så kallad föräldralön. Det innebär att du kan få mer än föräldrapenningen från Försäkringskassan när du är föräldraledig eftersom föräldralönen täcker en del av inkomstbortfallet. Prata med din chef eller med facket om vad som gäller på din arbetsplats.

3. Vad är det viktigaste skälet att dela lika?

Det absolut viktigaste skälet till att dela lika är att ert barn får lika mycket tid med båda sina föräldrar och chansen att bygga trygga relationer med båda.

Läs mer om att dela lika inne hos Försäkringskassan