Publicerad 4 September 2018

Fotograf:

5 praktiska saker att tänka på vid en skilsmässa - Edelhjelm

Att skilja sig är aldrig roligt, oavsett om det är ens eget beslut eller inte. Förutom de många emotionella steg man går igenom i en skilsmässa så finns det även många praktiska steg som måste genomföras, och det innefattar relativt mycket pappersarbete. Här är 4 praktiska saker att tänka på när man ska skilja sig.
1. Ansök om skilsmässa

Till att börja med gör man en ansökan om en äktenskapsskillnad eller en skilsmässoansökan som det också heter. På domstol.se finns det blanketter för äktenskapsskillnad att ladda ner.

2. Betänketid

Har ingen av er barn under 16 år och om båda är eniga om att ni vill skiljas så kan skilsmässan göras utan betänketid. Har någon av er, eller ni båda, däremot barn under 16 år eller är oense om att skilsmässa är rätt väg att gå kommer ni att få en betänketid på mellan sex månader och ett år. När betänketiden passerat måste ni meddela tingsrätten om ni fortfarande vill skilja er, vilket kallas fullföljd. För att få hjälp med ansökan kan man ta hjälp av en advokat, och då gärna någon som är specialiserad på familjerätt.

3. Äktenskapsförord

Finns det ett äktenskapsförord registrerat hos Skatteverket förenklas processen att skiljas, då det i det står vad som tillhör och/eller tillfaller respektive part vid en eventuell skilsmässa. Alla bör skriva äktenskapsförord, för även om man varken tror eller hoppas att man kommer att behöva ett sådant i framtiden så är det en säkerhet för båda parter.

4. Bodelning

När man ska skiljas ska bohaget delas upp mellan parterna, och så även bostaden. Men vem får vad vid skilsmässan? Har man skrivit ett äktenskapsförord blir detta steg relativt enkelt att gå igenom rent praktiskt. Kommer man inte överens om bodelningen så kan man ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som utses av tingsrätten som har rätt att fatta beslut om bodelningen. Är man missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan man överklaga beslutet till tingsrätten inom fyra veckor.

5. Vårdnad om barnen

Är man gift och har gemensamma barn får båda föräldrarna vårdnad om barnen vid en skilsmässa. Är föräldrarna däremot ense om att en av dem ska ha hela vårdnaden om barnen så går det bra. Om föräldrarna däremot är oense om vem som ska få vårdnaden om barnen så blir det en vårdnadstvist, vilket kan vara påfrestande för båda parter. Ett första steg är att vända sig till familjerätten för samarbetssamtal för att försöka komma överens om frågor om vårdnad, boende och umgänge. Är det fråga om hot och våld i relationen rekommenderas inte samarbetssamtal.

Att skilja sig är lite mer invecklat än att skicka in en ansökan. Det krävs att man sätter sig in i juridiken och tar sig tid med det pappersarbetet som en skilsmässa innebär. Det går att göra utan juridisk hjälp, men har man inte tiden själv eller vill vara säker på att allting går rätt till från början är det en idé att ta hjälp av någon med juridisk kunskap, som en advokat specialiserad på familjerätt.

Advokatfirman Edelhjelm har lång erfarenhet av vårdnadstvister. Är du intresserad av att veta mer om hur det fungerar att anlita en advokat, vad det kostar och hur vårdnadstvisten kan underlättas kan du kontakta dem här, det är helt gratis.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll