ANNONS: Kry

Förlossningsrädsla – så hanterar du dina rädslor under graviditeten

Många gravida oroar sig inför sin förlossning, mer eller mindre. Men vad innebär egentligen förlossningsrädsla? Är det samma sak som förlossningsfobi, och hur kan du få hjälp att hantera rädslan under graviditeten?

Oro över smärtan, över att tappa kontrollen eller inte veta vad som väntar en är normalt inför en förlossning. Många gravida upplever samma sak utan att för den sakens skull vara förlossningsrädda. Men för en del tar rädslan och oron över hela tillvaron under graviditeten och det är omöjligt att ens tänka tanken på att föda vaginalt, eller för den delen med kejsarfödsel. Att försöka fundera ut och sätta fingret på vad exakt du är rädd för kan underlätta.

Förlossningsrädslans fyra nivåer

Förlossningsrädsla kallas också Tokofobi. Man brukar gradera Tokofobi i fyra nivåer som innebär olika saker och har olika svårighetsgrad. Man brukar också skilja på om förlossningsrädslan är primär eller sekundär. En förstföderska som aldrig fött barn lider av primär förlossningsrädsla. En omföderska som har tidigare upplevelser som påverkar sättet att tänka kring förlossningen lider istället av en sekundär förlossningsrädsla.

  • Lätt förlossningsrädsla

En lätt förlossningsrädsla är en oro som många kan känna. Den är hanterbar och du som gravid kan använda oron för att förbereda dig inför förlossningen.

  • Måttlig förlossningsrädsla

Att ha en måttlig rädsla inför förlossningen innebär en oro som du som gravid kan ha svårt att hantera utan hjälp och stöd, men den går inte ut över din vardag.

  • Svår förlossningsrädsla

Svår förlossningsrädsla innebär att du som gravid mår psykiskt dåligt och oron går ut över din vardag och anknytningen till bebisen i magen. Du undviker helst att läsa om, se bilder på eller tala om förlossningen. Oron och ångesten inför förlossningen gör att du sover sämre och får koncentrationssvårigheter. Kanske gråter du ofta och tror inte alls att du kommer klara av att föda barn.

  • Förlossningsfobi – den svåraste formen av förlossningsrädsla

För ett fåtal personer är rädslan så stark att den kategoriseras som en fobi. Förlossningsfobi, innebär att du undviker allt som har med förlossning att göra. Många som är fobiskt rädda för att föda barn undviker in i det längsta att ens bli gravid eftersom de inte klarar tanken på att föda barn. En del genomgår även en abort om de skulle bli gravida på grund av rädslan att föda.

Viktigt att ta förlossningsrädsla på allvar – Så kan Kry hjälpa dig

Det är viktigt att du som är förlossningsrädd får rätt hjälp under graviditeten att hantera din ångest och oro. Risken för komplikationer som postpartum depression och PTSD ökar nämligen efter förlossningen om du är en person som varit mycket rädd. På de flesta sjukhus finns mottagningar för samtal för den som är förlossningsrädd. Där jobbar både barnmorskor och läkare som du kan få träffa och prata med. Oftast behövs det en remiss från din barnmorskemottagning, så det du ska göra först är att prata med din barnmorska. Gärna så tidigt i graviditeten som möjligt så du kan få hjälp.

Om du upplever att du behöver kontakt med en psykolog direkt för att bearbeta rädslan inför förlossningen kan du vända dig till någon av Krys erfarna psykologer för hjälp.

Du kan boka en tid direkt via appen och får där träffa en psykolog som gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.