HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN Gjensidige

Publicerad 5 February 2018

Fotograf:

Därför bör du skaffa en barnförsäkring direkt efter förlossningen - Gjensidige

Det är som känt en hel del saker som snurrar i huvudet under graviditeten och mycket man vill förbereda på bästa sätt inför bebisens ankomst. Om det är något som verkligen är viktigt när det gäller förberedelser, och som faktiskt kan påverka era liv avsevärt, så är det att ha tecknat en bra barnförsäkring – och här ligger Gjensidige i topp. 
När det kommer till försäkringar är det alltid en god idé att teckna en försäkring så snart som möjligt då det inte går att få ersättning för en skada i efterskott. Under barnens första år är det vanligtvis en hel del småolyckor och sjukhusbesök som väntar. Att då ha en omfattande och generös barnförsäkring är en stor trygghet.

Topprankad barn- och ungdomsförsäkring

I den senaste konsumentundersökningen som gjordes av Konsumenternas Försäkringsbyrå (oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet) 2017 fick Gjensidiges barnförsäkring toppbetyg.  Inte nog med att denna barnförsäkring gäller dygnet runt, för många olika sjukdomar och olycksfall samt ersätter medicinsk och ekonomisk invaliditet – du får dessutom ett unikt Måbra-stöd med professionell vägledning på telefon kring barnets beteende, sociala utveckling och relationer. För Gjensidige handlar det inte bara om att bidra med ekonomiskt trygghet när skadan eller olyckan är framme utan även om att vara en trogen stöttepelare och rådgivare i vardagen för er föräldrar. 

Vad ingår mer specifikt i försäkringen?

I Gjensidiges populära barnförsäkring ingår:

Ersättning vid sjukhusvistelse

Vård i hemmet upp till 16 år

Vårdbidrag

Ersättning vid studie- eller arbetsoförmåga

Rehabilitering och engångskostnader

Ersättning vid vissa sjukdomar och tillstånd

Krisförsäkring

Dödsfallsersättning

Merkostnader för skadade tillhörigheter

Läkekostnader vid olycksfall inkl. hjälpmedel

Resekostnader

Tandskadekostnader

Ärr och annan utseendemässig förändring

Medicinsk invaliditet vid sjukdom och olycksfall

Ekonomisk invaliditet

Måbra-stöd

Premiebefrielse

Klicka här (länk) för att läsa mer detaljerad beskrivning. 

Skaffa barnförsäkringen så tidigt som möjligt

Det är som sagt mycket bra om du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan eventuella problem har visat sig. När du ansöker om en individuell barnförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration med frågor om barnets hälsa och när försäkringen är tecknad gäller den ett år i taget. 

puff_artikel_gjensidige
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad av Gjensidige angående försäkringar.
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Namn