HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN Gjensidige

Publicerad 5 February 2018

Fotograf:

Professionell vägledning för ditt barn - det här är Måbra-stödet - Gjensidige

Hur många gånger i livet har man inte önskat att det fanns en stödlinje att ringa när problem, funderingar och oro smyger sig på? Under barnens uppväxt är denna önskan om stöd och vägledning extra stor. Gjensidiges unika Måbra-stöd hjälper dig!
Med Måbra-stödet vill Gjensidige ge dig professionell vägledning kring frågor som rör ditt barns utveckling, sociala och psykiska status och välbefinnande. Tjänsten ingår när du tecknar Gjensidiges topprankade barnförsäkring (länk). Du använder Måbra-stödet när du söker svar på frågor kring beteende, social utveckling, relationer och mycket mer. De som hjälper dig med dessa frågor är socionomer, leg psykologer och leg psykoterapeuter med många års erfarenhet av båda barn och vuxnas utmaningar.

Exempel ämnesområden där många frågor kan dyka upp under barnens uppväxt och där Måbra-stödet kan vara till stor hjälp:

0 – 3 år

• Utveckling.

• Språkutveckling.

• Sömn.

• Mat.

• Amning.

Exempel: ”Det känns som att mitt barn ligger efter i språkutvecklingen jämfört med de andra barnen, behöver jag oroa mig?

3-6 år

• Frågor om föräldraskap.

• TV- och videoanvändning.

• Syskonrelationer.

• Förändringar i vardagen.

• Gränssättning.

Exempel: ”Jag vet inte hur jag ska sätta en rimlig gräns för barnens användning av tv och mobil, vad rekommenderar ni?

6 år och uppåt

• Skilsmässofrågor som rör barnen.

• Pubertet.

• Mobbning.

• Gränssättning.

• Psykisk hälsa.

• Ätstörningar.

• Frågor om sexualitet.

• Frågor av ekonomisk karaktär t ex i samband med flytt hemifrån.

• Frågor av juridisk karaktär t ex i samband med flytt hemifrån.

• Datoranvändning och användning av Internet.

Exempel: "Jag känner mig osäker på när det är lämpligt att börja prata med mitt barn om sex, vad rekommenderar ni?"

Vägledning sker per telefon och 10 behandlingstillfällen per ärende ingår. Om barnet behöver utredning, behandling eller annat expertstöd ges en hänvisning till vilken sjukvård, myndighet eller annan offentlig instans eller vård som kan erbjuda hjälp. Tjänsten kan dock inte användas för skrivande av remisser till psykolog, psykiatri eller annan vård.

Är du intresserad av att veta mer eller teckna en barnförsäkring hos Gjensidige? Klicka här för att komma till hemsidan!

Läs mer om Gjensidiges topprankade barnförsäkring här!

puff_artikel_gjensidige
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad av Gjensidige angående försäkringar.
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Namn