Hela denna sida är en annons från Familjeliv

Publicerad 14 February 2020

Fotograf:

Svenska skolbarn bland de sämsta i Europa på matte

Svarta rubriker om svenska elevers svaga prestationer i matematik har fått många föräldrar att känna oro på senare år. Vad beror utvecklingen på, och finns det något du som förälder kan göra för att stärka ditt barns möjligheter att lyckas med matten?
De senaste åren har den svenska skolan rasat på olika rankinglistor som mäter elevernas kunskaper i matematik. Svenska elever presterar numera en bra bit under genomsnittet bland de europeiska länderna, och avståndet till grannländer som Finland och Danmark har blivit oroväckande långt. Sett över en lite längre tidperiod har faktiskt svenska åttondeklassares resultat försämrats mest av alla i EU.

Därför har mattekunskaperna försämrats

Många menar att en avgörande orsak bakom de sämre resultaten är att undervisningen i matte inte är tillräckligt bra. Sida upp och sida ned med ensidiga övningar där eleverna ska nöta en viss metod tills den sitter är den traditionella – och kanske inte särskilt fruktsamma – metoden. Barnen glömmer fort och vet inte varför de gör som de gör.

Viktigt att förstå matten på djupet

Matte handlar på det här viset mer om att memorera olika metoder i stället för att förstå matematiken på djupet. Och när man inte förstår vad man egentligen gör blir det väldigt svårt i längden. Många forskare efterlyser därför en mer verklighetsnära undervisning där eleverna snarare än att serveras en färdig metod får ägna mer tid åt att förstå uppgiften i fråga och själva klura ut vilken metod som är bäst lämpad. På så sätt ökar förståelsen på djupet.

Många läroböcker är dåliga

Varför ser det då ut som det gör? En viktig förklaring är att det traditionella upplägget är enkelt att genomföra för en lärare med begränsat med tid och resurser. En annan orsak är att de flesta matteböcker som används är upplagda på det här viset. Skolans resurser är knappa och böckerna har ofta många år på nacken.

Så kan du hjälpa ditt barn att bli bättre på matte

För dig som förälder som vill stärka ditt barns mattekunskaper finns dock medel att ta till. Tillsammans med forskare och erfarna lärare har digitala läromedel tagits fram som kan hjälpa ditt barn att lära sig matte på djupet. 

Bild: iStock
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Välkommen till Läxhjälpen

Här på Läxhjälpen hittar du tips och inspiration som underlättar när du och ditt barn ska hjälpas åt med läxor och studier inför prov.