Hela denna sida är en annons från mySafety Försäkringar

Publicerad 6 March 2019

Fotograf:

Barn upp till 18 får fri näthatsförsäkring – det här är varför

Idag vistas otroligt många barn och ungdomar på nätet under stor del av sin fritid. Det ska vara en trygg plats, men tyvärr är det inte alltid så. Några som vill ändra på det, är mySafety Försäkringar, och det genom att erbjuda en gratis näthatsförsäkring för alla barn upp till 18 år.
Näthatet är idag ett stort och utbrett problem, och en av den mest utsatta gruppen är just ungdomar. Ofta är föräldrarna ovetandes om vad barnet utsätts för online, och det är vanligt att inte ha koll på vilka sidor eller communitys som barnet är aktiv på. Detta försvårar såklart för föräldern att stötta och hjälpa till, om barnet blir utsatt för näthat.

För att förebygga och skydda barn och ungdomar mot näthat, erbjuder nu mySafety Försäkringar en gratis näthatsförsäkring till alla barn upp till 18 år.

I försäkringen ingår bland annat samtalsstöd med erfarna terapeuter, som kan stötta där föräldrarna kanske inte är insatta i problematiken.

Vi är ensamma om att kunna hjälpa de som drabbas av näthat. Det utökade skyddet innebär att vi kan vara behjälpliga ända upp i domstol, säger PA Prabert, vice koncernchef på mySafety Försäkringar, och fortsätter:

Näthat handlar många gånger om olagliga handlingar såsom förtal, olaga hot och ofredande. Det måste vuxenvärlden ta på allvar.

I näthatsförsäkringen ingår:

- Egen kontaktperson

- Samtalsstöd

- Juridisk rådgivning

- Rensning

- Kartläggning

- Rätsskydd

Läs mer om nätförsäkringen och teckna den här!
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Försäkra ditt barn mot näthat gratis

Gratis näthatsförsäkring för alla under 18 -
i samarbete med mySafety.

Barn och ungdomar ska vara trygga på nätet – därför erbjuder Familjeliv i samarbete med mySafety Försäkringar fri näthatsförsäkring för alla under 18 år. Försäkringen hjälper till att rensa bort hot, hat och kränkningar på nätet. Samt erbjuder samtalsstöd och juridisk hjälp om så skulle behövas.

Tidsbegränsat erbjudande!