ANNONS: Kry

Utmattningssyndrom – mer än en trött småbarnsförälder

Om du under lång tid utsätts för hög stress i vardagen eller i arbetslivet, utan tillräcklig tid för återhämtning, kan du drabbas av olika slags stressrelaterade problem. En allvarlig form av sådana problem är utmattningssyndrom. Vilka är de första signalerna på utmattningssyndrom och vilken hjälp finns att få?

Det här innebär utmattningssyndrom

De allra flesta föräldrar kan skriva under på att småbarnsåren är stressiga och krävande. Familjelivet med förskola, VAB och allt vad små barn innebär ska kombineras med karriär, vänner, intressen och fritidsaktiviteter. Inte sällan är tiden för återhämtning minimal. Många småbarnsföräldrar kan känna sig slutkörda i perioder, men ibland kan det bli mer än så. Småbarnsföräldrar är en grupp som lider av en förhöjd risk av att drabbas av utmattningssyndrom.

Den som drabbas av utmattningssyndrom kan uppleva både fysiska och psykiska symtom. Till en början kan symtomen vara diffusa och mest upplevas som trötthet och brist på energi. Efter en tid kan man börja uppleva minnesproblem och koncentrationssvårigheter. En del upplever sig också ha svårt att läsa böcker och hålla en röd tråd i tankar, blir lätt irriterade och kan känna sig deprimerade.

Tecken på stress och utmattningssyndrom:

 • Trötthet och brist på energi
 • Sömnproblem
 • Försämrad stresstålighet
 • Koncentrations- och minnessvårigheter
 • Svårt att fatta beslut och genomföra uppgifter
 • Nära till gråt och ilska
 • Nedstämdhet, ångest och oro
 • Överkänslighet för ljud, ljus och intryck.

Vanliga kroppsliga symptom:

 • Illamående och yrsel
 • Hjärtklappning och bröstsmärtor
 • Huvudvärk och muskelsmärtor
 • Orolig mage

Ta dina symtom på allvar

Om du upplever symtom på utmattningssyndrom är det viktigt att du tar dem på allvar. Din kropp försöker signalera att belastningen är på tok för hög. Oavsett anledningen till ditt mående behöver du hitta en balans i vardagen där du har tid för återhämtning. Mat och sömnvanor kan göra stor skillnad. Det är också viktigt att få träffa eller prata med en psykolog eller kurator och träffa en läkare som kan ställa en diagnos. Behandlingen består ofta av både läkarbesök, KBT eller samtalsterapi och fysioterapi. Du kan behöva vara sjukskriven en tid för att kunna återhämta dig.

Så kan Kry hjälpa dig med utmattningssyndrom

Du kan vända dig till Kry för att få hjälp vid utmattningssyndrom. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symtom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling, alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid utmattningssyndrom och andra relaterade besvär kan vi erbjuda stöd och behandling hos psykolog och läkare.

Via Kry kan du också få hjälp med en metod som kallas iKBT. iKBT står för internetbaserad kognitiv beteendeterapi och går ut på att förändra beteenden, tankemönster och känslor för att du ska må bättre.

iKBT är precis som vanlig KBT, förutom att behandlingen delvis sker direkt i appen. Du bestämmer själv när och var du vill göra dina uppgifter. Under den pågående behandlingen har du regelbunden kontakt med din psykolog via videosamtal och chatt i Kry-appen. Det finns olika behandlingsprogram för dig med ångest, stress och depression/nedstämdhet.

Läs mer och sök vård hos Kry.