Ett till barn?

Gravid igen? Det första barnet är fött, och ni har blivit en liten familj. Efter ett tag dyker naturligt nog frågan upp: ”Flera barn?” Du har kanske redan en bestämd uppfattning om det ideala tidsrummet mellan barnen i en familj? Några vill ha barnen tätt inpå varandra, andra blir skräckslagna av bara tanken på två blöjbarn samtidigt.

För täta födslar inpå varandra kan inverka negativt på mammans och fostrets hälsa.

Oavsett uppfattningen av när nästa barn borde komma, är det viktigt att komma ihåg att chansen för en sund graviditet och friska barn faktiskt påverkas av tidsrummet mellan en graviditet och den nästa. En kvinna kan med fördel ”hämta igen sig” och komma i form efter en förlossning innan hon planerar en ny. En graviditet och födsel är både en fysisk och psykisk påfrestelse. Det första året med en liten baby kan också vara slitsamt och krävande även för det lilla barnet då nattvak och behovstillfredsställelse är viktiga ingredienser i närkontakten med föräldrarna.

Större chanser för låg födelsevikt, för tidig födsel och fosterdöd

Enligt boken Planlägg din graviditet (Trewinnard -99) bör man låta kroppen få tid till att återhämta sig efter en graviditet, så att hälsan är i bästa möjliga form de första viktiga veckorna av en graviditet. En undersökelse i Storbritannien visade att 13 % av alla barn som föddes med hotande låg födelsevikt, eller som dödfödda, blev till för snabbt efter en tidigare graviditet. Studien visade även att risken för spontanaborter ökade i detta sammanhang. 1981 publicerade WHO en studie om kvinnor över hela världen som visare på att barn som blev till mindre än ett år efter en tidigare graviditet var utsatta för ökade hälsofaror.

Norsk Medicinskt Förlossningsregister skriver också att ett för kort avstånd mellan två graviditeter är en riskfaktor för låg födelsevikt, för tidig födsel och fosterdöd. Forskning.no hänvisar till en större engelsk undersökelse som visar samma resultat.

Barn som föds med 2 års mellanrum är utsatta för mindre hälsorisker.

Ensambarn eller syskon

Det finns en del myter om att ensambarn utvecklar speciella negativa egenskaper som barn med syskon inte gör. Dessa myter stämmer inte. Ensambarn kan ha en lika bra uppväxt som barn med syskon. Läs mer om det här på våra temasidor om familj och syskon.

Åldersskillnad på barnen

ortsett ifrån risken med för kort avstånd mellan två graviditeter, finns det ingen ideal standard på mellanrummet på barnen, eller könen för den delen. Huvudsaken är att barnen får kärlek och omsorg, och att också syskonen får hjälp att möta varandra på samma sätt, även om det måste finnas utrymme för lite syskonbråk eller avundsjuka. Den ideala tidpunkten för familjeutökning är när familjen är redo.

Är det mer än tio år mellan barnen, kan dem räknas som två ensambarn även om dem visst kan ha glädje av varandra i förhållande till att fungera i familjesammanhang. Är det mindre än två år mellan barnen, fungerar de ofta som pseudotvillingar med många gemensamma lekar och utvecklingsmöjligheter, men också med risk för att den äldsta kommer i kläm om den yngsta går förbi i utvecklingen eller tar huvuddelen av föräldrarnas uppmärksamhet. Läs mer om pseudotvillingar.

När det yngsta barnet har fyllt ett år, har det lika mycket kontakt med syskonen som med föräldrarna. Kontakten har stor betydelse för den psykologiska utvecklingen. Från ca två års ålder kan barnet delta i roll lekar tillsammans med äldre syskon. Äldre syskon är ofta förebilder för yngre syskon som tar efter – på gott och ont.

Amningen kan förhindra en ny graviditet

Amningen kan faktiskt fungera som preventivmedel. Läs mer om detta. Amningen hindrar ägglossning. Många ammande kvinnor får inte tillbaka menstruationen förrän det har gått 6-12 månader. Naturen förhindrar att graviditeter sker för tätt inpå varandra. Det kan därför ta tid innan man kan bli gravig igen.

Visste du att…

För dagen kvinnor är det normalt att ha menstruation en gång i månaden, men på 1800-talet hade våra gammel-gammel-mor- och farmödrar kanske bara ett dussin menstruationer under en hel livstid. Varför? Därför att man fick barn mycket tidigare, ammade barnen länge (undertrycker ägglossning) och så fort man slutat att amma blev man gravid igen. Fler än tio barn var inte ovanligt.

Problem med att bli gravid igen

Ibland kan man uppleva problem med att bli gravid, även om man har fött barn tidigare. Har man försökt i 1-2 års tid utan resultat bör man kontakta läkare för utredning. Utredningen föregår på samma sätt som om man inte hade fött barn tidigare.

Vänta inte för länge med att undersöka dig. Efter du har fyllt 30 år reduceras varje år chanserna till att bli gravid. En svensk undersökelse visar att det är första och tredje barnet som låter vänta på sig. Det andra barnet kommer gärna automatiskt när ett par har gått in i småbarnsfasen, men tre eller flera barn är ingen självklarhet. Undersökelsen visade även att de allra flesta enbarnsfamiljer vill ha flera barn. Några uppgav ekonomin eller arbetsmarknaden som orsak till att de valde med att vänta med familjeförökelsen.


Skrivet av sjuksköterska Elisabeth Lofthus. Genomläst och godkänt av barnmorska Marie Svedberg. Källor:

- Når livet blir til, Anne Marit Tangen, 1999 Ad Notam Gyldendal

- Planlegg svangerskapet, Dr. Karen Trewinnard, Teknologisk forlag 1999

- Svangerskap, fødsel og barseltid, 6. utgave, 2. opplag 1999, Inger Eide, Haugen,

Ad Notam Gyldendal.

- Medisinsk Fødselregister http://www.uib.no/mfr/forskning.html

- Forskning.no http://www.forskning.no/Artikler/2003/august/1060262965.56