Planerar barn

IVF - så funkar det

Provrörsbefruktning heter på medicinskt fackspråk In Vitro Fertilisering IVF och microinjektion ICSI. Provrörsbehandling erbjuds barnlösa som har gått igenom en utredning hos gynekolog eller fertilitetsklinik, där det visar sig att dom kan ha nytta av denna behandling.

Vanlig IVF

innebär att ett eller flera ägg hämtas ut från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens säd i en plastskål. Man tillsätter ca. 100 000 sädesceller. En av sädescellerna måste därefter själv befrukta ägget. Senare förs det befruktade ägget tillbaks till kvinnans livmoder. Här kommer det befruktade ägget fästa sig i slemhinnan och utvecklas vidare som vid en naturlig befruktning.

Mikroinjektion (ICSI)

Äggen tas ut som ovan och placeras i näringsvätska. Under mikroskopisk vägledning sugs en ensam sädescell upp i en mycket tunn pipett. Därefter genomborras hinnan som omger äggcellen och sädescellen deponeras inne i ägget.

IVF och ICSI är behandling genom flera faser

  1. För att öka chanserna för ett lyckat resultat börjar behandlingen med en hormonbehandling som ska resultera i att ett passande antal foliklar (äggpåsar) utvecklar sig tillfredsställande. Samtidigt undertrycks kvinnans egna hormoner, så att processen ska kunna styras så mycket som möjligt.
  2. Efter 10-14 dagar är äggen klara för att hämtas ut. Detta kollas med ultraljud. De ligger i varsin vätskefylld äggsäck. När tiden är inne hämtas äggen ut med hjälp av en nål som sticks in genom slidans bakvägg, medan kvinnan ligger på en gynekologisk bänk. Hon får ett smärtstillande medel intravenöst.
  3. VID IVF: Äggen placeras i skålar med näringslösning före befruktningsförsök och ev. vidare odling. Mannen levererar samma dag säd. Säden specialbehandlas så att man har kvar de starkaste. I varje skål ligger 1 ägg och man tillsätter ca. 100 000 sädesceller per skål. Förhoppningen är att äggen ska befruktas och dela sig under de kommande dygnen.

    VID ICSI: Man väljer ut ett par pigga sädesceller, drar upp en och en i tunna glasrör innan de sätts in i äggcellen, samtidigt som processen övervakas via mikroskop.

  4. De befruktade äggen granskas noga, och det bästa ägget sugs upp i ett plaströr som förs tillbaka upp genom livmoderhalsen och in i livmodern, där man hoppas att de pyttesmå embryona ska fästa sig och utvecklas normalt. Skulle fler än två ägg befruktas kan dessa frysas ner och användas senare. Tidigare satte man in två ägg men detta har man blivit mer restriktiv med eftersom tvilling graviditeter och generellt ökar flerlingsgraviditet och – förlossning risken för komplikationer.

Om ett par av stegen inte lyckas finns det dessvärre ingen orsak till att fortsätta behandlingen. Alla måste därför vara förberedda på att behandlingen kan avbrytas före ägguthämtningen eller före planerad tillbakasättning av äggen. Dock får de allra flesta som påbörjar behandling också det befruktade ägget tillbakasatt i livmodern. Det största problemet vid behandling med assisterad befruktning är huruvida det befruktade ägget fäster sig i livmodern eller inte. Man ska i detta sammanhang vara klar över att det vid ”naturmedtoden” inte är mer än 20-25% som blir gravida per menstruationscykel hos andra ”normala” par.

Hur många får ett barn efter IVF/ICSI?

Detta varierar från sjukhus till sjukhus, klinik till klinik, men ungefär hälften av paren får ett barn efter fullföljd IVF-behandling. Du kan fråga sjukhuset eller kliniken vad dom har för statistik på detta.

Är barn födda med IVF/ICSI lika friska som andra barn?

JA! Risken för tvillingfödsel är något större pga. att det sätts in två ägg. Tvillingar är alltid utsatta för lite högre hälsorisk under graviditeten, men detta har beror inte på själva befruktningen.

Kostar behandlingen något?

Ja, tyvärr! I Sverige måste man betala patientavgifter upp till högkostnadsskyddet och en del av läkemedelskostnaden, upp till 1800 kronor. Genom det offentliga kostar ett försök på en höft runt 20 000 kronor och läkemedelskostnaden 15 000 kronor. Privata kliniker har varierande priser.