Publicerad 24 November 2011

Fotograf:

Liten åldersskillnad - stor utmaning

Många föräldrar tycker det är bra att skaffa barn tätt. Men att skaffa syskon för tätt kan bli pressande för familjen, och leda till syskonrivalitet. Men det går att undvika syskonkonkurrensen!
Många föräldrar som har fått flera barn tätt vet att det kan vara en utmaning. Forskning visar att syskon som föds tätt inpå varandra kan få svårt att hantera relationer senare i livet. Men det finns också fördelar med att få barn tätt tycker många föräldrar.

På Familjeliv har föräldrar tyckt till om hur stor åldersskillnad som de föredrar mellan syskon. 75 procent anser att mindre än tre år är idealiskt. Men beteendevetaren och syskonforskaren Elisabeth Schönbeck håller inte med. Hon rekommenderar istället minst tre år mellan barnen.

– Att skaffa syskon för tätt kan bli oerhört pressande för alla i familjen. Två blöjbarn, som inte kan prata ordentligt och som båda behöver mycket uppmärksamhet, kan bli väldigt jobbigt både för barnen och föräldrarna, säger Elisabeth Schönbeck.

Två små barn kräver mycket uppmärksamhet och varken den äldsta eller yngsta ska hamna i kläm. Men många föräldrar tycker att syskonen har mer utbyte av varandra om de är nära i ålder och att det är skönt att de jobbiga vaknätterna under småbarnsåren avklaras på kort tid.

"Kan bli jobbigt om det äldsta barnet är en pojke och det yngre en flicka"

Något som nästan alla syskonföräldrar märker av är syskonrivalitet. Och det är helt naturligt. Men enligt syskonforskaren Elisabeth Schönbeck kan det bli extra mycket konkurrens mellan syskon som föds tätt.

– Är det tätt mellan syskonen kan det hända att den yngre går om den äldre i utvecklingen och då kan den äldsta känna sig osäker och pressad. Särskilt besvärligt kan det bli om det första barnet är en pojke och det andra en flicka. Eftersom flickor ofta utvecklas snabbare går hon lätt om sin storebror och tar på sig rollen som storasyster, vilket kan vara väldigt knäckande för broderns självkänsla, berättar Elisabeth Schönbeck.

Jämför inte barnen med varandra 

Som förälder till syskon som är födda tätt är det extra viktigt att vara lyhörd så att inte syskonrivaliteten går över styr och att ge båda barnen stor uppmärksamhet. Enligt Elisabeth Schönbeck gör man det enklast genom att inte jämföra barnen med varandra, samt att hitta olika saker som var och en kan bli bra på.

– Det är oerhört viktigt att vara rättvis och att inte jämföra barnen med varandra. Det är också viktigt att var och en får känna sig älskad för den hon eller han är. Jämför aldrig barnen utan låt dem bli duktiga på olika saker som passar just dem. Sätt dem inte i samma fotbollsklubb, utan hitta olika aktiviteter som var och en kan bli bäst på. På så sätt slipper de konkurrera med varandra. Vad barnen egentligen konkurrerar om är föräldrarnas uppmärksamhet och kärlek, avslutar Elisabeth Schönbeck.

Foto: Shutterstock

Se i videon nedan: 5 saker alla som växt upp med syskon känner igen
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Liten åldersskillnad - stor utmaning
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll