Publicerad 15 July 2016

Fotograf:

BVC-kontroller: Så går de till

Vad får ditt barn göra på de BVC-kontroller där barnets utveckling testas och utvärderas? Vi har gått igenom de första två årens sex utvecklingsbedömningar med Tiina Kippola, distriktsköterska på Vårdcentralen Kronans BVC i Sundbyberg.
Hej Tiina! Hur många utvecklingsbedömningar gör man under barnets första två år?
– Man gör sex stycken. En vid fyra veckors ålder, en vid sex-åtta veckor, en vid sex månader, en vid åtta månader, en vid tio-tolv månader och en vid arton månader.

Vad tittar man på vid utvecklingsbedömningarna?
– Mycket! Vi tittar på allt från grovmotorik och finmotorik till syn, hörsel, tal och språk, social förmåga och samspelet med föräldrarna.

Vad händer om mitt barn inte klarar ett av testerna?
– Ofta bokar vi in en uppföljning för att prova igen lite senare. Att barnet missar något behöver inte vara någon fara utan kan bero på till exempel sömnbrist eller hunger. För tidigt födda barn kan också vara lite sena i utvecklingen. Ser vi ett återkommande problem kan vi remittera till en specialist inom det specifika området.

Går det att ”träna” inför utvecklingsbedömningarna?
– Absolut, även om vi kanske inte ser det som träning. Barn som har någon som läser mycket för dem och pratar med dem kan utvecklas snabbare inom språk och kommunikation, och motoriken stimuleras av att föräldrarna leker med dem. Så det är helt enkelt bra att vara aktiv med sitt barn – möt det på golvet och lek!

Distriktssköterskan Tiina går igenom utvecklingsbedömningarna

4 veckor: Utvecklingsbedömning hos läkare
– På det första mötet tittar vi på barnets grovmotorik. Vi vill se att de inte är slappa i kroppen eller bara använder ena sidan av den – de ska vara balanserade och rörliga. Vi ser också om de fixerar blicken på en leksak för att testa att de är med och närvarande.

6-8 veckor: Utvecklingsbedömning hos sköterska
– Nu tittar vi på om barnet kan hålla upp huvudet när de ligger på mage. Vi ser efter om händerna är öppna – de är stängda när barnet föds. Vi undersöker också om de börjar le och göra ljud när vi pratar med dem och kikar på samspelet mellan föräldrarna och barnet.

6 månader: Utvecklingsbedömning hos läkare och sköterska
– På det här mötet ser vi om barnen kan vända på sig när de ligger på ett plant underlag. Vi håller dem i händerna och ser om de orkar dra sig upp mot sittande om de ligger på rygg. Vi ger dem en leksak att flytta mellan händerna och testar även att släppa något till golvet för att se om de följer objektet med blicken. Vi letar efter ögonkontakt och ser om de har börjat jollra mer nyanserat.

8 månader: Utvecklingsbedömning hos sköterska
– Nu undersöker vi barnens ögonsymmetri, det vill säga att de inte skelar. Vi frågar föräldrarna om barnet hör, griper saker aktivt eller stoppar saker i munnen. Vi ser efter om barnet använder båda händerna, kan sitta upp utan stöd och om det har börjat ta sig fram på golvet, åla eller krypa.

10-12 månader: Utvecklingsbedömning hos läkare
– Vid den här åldern ser vi om barnet kan börja resa på sig och gå ett par steg när de har något att stötta sig mot. Vi testar kommunikationen genom att se om de härmar vissa rörelser, hur de reagerar på tittut-leken och om de förstår enstaka ord, till exempel sitt eget namn. För att testa finmotoriken får barnet två klossar som ska slås mot varandra. Vi ser också om barnet kan greppa en liten träkula mellan tumme och pekfingret.

18 månader: Utvecklingsbedömning hos sköterska
– Nu ska barnet kunna gå säkert utan stöd och bygga ett torn av två-tre klossar. Finmotoriken testas genom att de får dra ett streck på papper. Ordförrådet ska ligga på kanske 8-10 ord nu och barn kan ofta förstå flera ord. Vi ser om de kan peka ut kroppsdelar och hämta föremål som efterfrågas. Vi gömmer en leksak när barnet ser på för att se om det förstår att föremålet är just gömt och inte försvunnet.

Mer från forumet: Måste man gå på BVC?

Mer från forumet: Kan man vägra hembesök från BVC?

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock

Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: BVC-kontroller: Så går de till
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll