Publicerad 18 May 2018

Fotograf:

Helén Varenius – "Osämja mellan syskon är inte så oskyldigt som man skulle kunna tro"

Helén Varenius har blivit utsatt för syskonmisshandel och upplevt att det har varit svårt det är att bli tagen på allvar och få hjälp inom sjukvården – därför har hon nu skrivit två böcker om detta. Familjeliv bad Helén kortfattat förklara problematiken kring fysiskt och psykiskt syskonvåld.   
I sin avhandling ”Våldets regler – ungdomars tal om våld och bråk” konstaterar sociolog och författare Sara Uhnoo att misshandel mellan syskon mycket sällan polisanmäls och faktumet att det rör sig om ett brott där båda parter oftast är barn eller ungdomar kan förklara saken.

Syskonbråk är i dag mycket utbrett och det finns en stor social tolerans – bråken anses vara oförargliga. Många har nämligen uppfattningen att det är så här barn kommunicerar med varandra. Skulle de kränkningar som sker mellan vissa syskon, ske mellan två vuxna främlingar, så hade det polisanmälts – och detta säger mycket. Som en följd fortsätter syskonmisshandeln ofta även i vuxen ålder.

Detta medför att det sitter fullt med traumatiserade barn, ungdomar och vuxna runtom i Sverige som inte får någon hjälp, just för att samhället bagatelliserar deras problem.

Forskning visar att barn som utsätts för övergrepp av vuxna tenderar att känna sig oälskade, oönskade och underlägsna andra människor. Detsamma gäller även för barn som utsätts för fysisk och psykisk misshandel av ett syskon. De negativa konsekvenserna av detta tenderar att hänga med långt upp i vuxen ålder, ibland hela livet. Några av dessa följder är bland annat försenad emotionell utveckling, problem med relationer och en oförmåga att hantera sin inre ilska.

Personer som råkar ut för syskonmisshandel har ofta svårt att bli tagna på allvar av sjukvården. Som överlevare av syskonmisshandel har jag själv fått känna på hur besvärligt det är att få hjälp. Det är också vanligt att offrets anhöriga tar avstånd från offret när han/hon försöker att säga ifrån och istället tar misshandlarens parti.

Jag har skrivit två böcker om syskonmisshandel, de första i sitt slag på svenska, som heter Skuggbarnet Del 1 och Skuggbarnet Del 2. I dessa böcker vill jag beskriva vad syskonmisshandel är och vilka följder det kan få för den som är utsatt. Min förhoppning är att böckerna skall leda till ett erkännande av det omfattande problemet med syskonmisshandel och att de skall inbjuda till en offentlig diskussion i frågan.

Förutom att skriva, arbetar Helén Varenius också som föreläsare, där hon utbildar yrkesverksamma inom till exempel skola, socialtjänst och sjukvård om vad syskonmisshandel innebär och vad konsekvenserna kan bli för den som är drabbad.

Text: Helén Varenius
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Helén Varenius – "Osämja mellan syskon är inte så oskyldigt som man skulle kunna tro"
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll