Publicerad 14 August 2018

Fotograf:

Det här tycker föräldrar är mest negativt med skolstarten

Semestern är slut och vi återgår till vardagen igen. Men vad förknippar vi främst med en ny termin och skolstart? Jo, stress. 
En undersökning gjord av Novus från 2018 visar att flest svenska föräldrar, drygt en tredjedel, upplever att bland det mest negativa med att komma tillbaka till förskola och skola i samband med terminsstarten, är att stressen börjar. När barnen blir sjuka tycker nästan 50 procent av svenska föräldrar att frånvaron från arbetet i och med vab är bland det som är allra mest stressande.

Det här tycker svenska föräldrar är mest negativt förknippat med tiden att komma tillbaka till
förskolan eller skolan i samband med terminsstart (flera svar möjliga).

1

Vabbandet är mest stressande

I skolstartstider börjar snuva med feber och hosta bli ett vanligt inslag hos barnfamiljer. Det är vanligt att små barn får upp till sju förkylningar om året och det är mycket smittsamt. Nära hälften (47 procent) av de svenska föräldrarna anser att frånvaro från arbetet i och med vab är det mest stressande när barnen är sjuka.

Det finns även här regionala skillnader beroende på var man bor i landet. Boende i Västsverige står ut som minst stressade av detta på 34 procent jämfört med bland annat Norrland på 58 procent samt Stockholm och Mellansverige på 54 procent.

Andra vanligt förekommande orsaker till stress när barnen är sjuka bland svenska föräldrar är oro kring barnens allmäntillstånd och risken att resten av familjen ska bli smittad.

Det här tycker svenska föräldrar brukar vara mest stressande när barnen är sjuka (flera svar möjliga).

2

Mer om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipren under 17–23 maj 2018. Totalt 1020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.

Idag är det vanligt att föräldrar lägger ut bilder på sina barn på sociala medier. Men i och med barnkonventionen, som nästa år blir svensk lag, kan läget komma att förändras. Se mer i videon.
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Det här tycker föräldrar är mest negativt med skolstarten
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll