Publicerad 12 November 2018

Fotograf:

Havandeskapsförgiftning och dödsfall – så stor är risken

Havandeskapsförgiftning är i de flesta fall inte ett livshotande tillstånd, men i vissa fall kan det vara mycket allvarligt.
I Sverige och andra utvecklade länder är havandeskapsförgiftning, preeklampsi på latin, oftast inte ett allvarligt tillstånd. Men på andra platser i världen är det ett väldigt stort problem.

Kort sagt är preeklampsi när en gravid drabbas av högt blodtryck och protein i urinen. Det höga blodtrycket kan göra att fostret inte växer som det ska. Dessutom kan det drabba mamman mycket hårt, med skador på bland annat inre organ och i värsta fall leda till hennes död. Havandeskapsförgiftning leder även till många dödfödslar världen över.

Det förekommer att kvinnor dör i havandeskapsförgiftning även i Sverige idag, även om det är väldigt ovanligt. Det är ändå oerhört viktigt att gå på täta kontroller om du drabbats.

Om havandeskapsförgiftningen uppstår innan vecka 34 är det större risk för fostret. Det är även en större risk att förlossningen sätts igång tidigare.

De flesta som får havandeskapsförgiftning märker det inte ens själva. Men i ett fåtal fall kan preeklampsin utvecklas till de allvarligare tillstånden eklampsi eller HELLP. Vid båda dessa tillstånd ökar risken för att moderkakan ska släppa tidigare och du ska omedelbart söka vård.

Källa: Vårdguiden 1177
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Havandeskapsförgiftning och dödsfall – så stor är risken
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll