Publicerad 8 May 2019

Fotograf:

Fyra av tio svenskar beredda att gå ner i arbetstid för bättre livskvalitet

Sex av tio svenskar känner sig stressade och pekar ut arbetslivet som den största orsaken. Det visar ICAs framtidsrapport om hälsoläget i Sverige. Fyra av tio svenskar är beredda att gå ned i arbetstid och tio procent i lön, för att få bättre livskvalitet. 
Årets framtidsrapport från ICA fokuserar på våra största hälsoutmaningar i Sverige och bygger på djupintervjuer med forskare, health-tech-startups och trendanalytiker samt en Novus-undersökning med svenska allmänheten.

Rapporten visar bland annat att sex av tio svenskar känner sig stressade. I åldersgruppen 18-49 år är siffran hela 84 procent. Fler kvinnor än män känner sig stressande, 68 respektive 53 procent. Jobb och karriär är den enskilt största orsaken till vår vardagsstress och var fjärde anställd känner psykiskt obehag flera gånger i månaden inför att gå till jobbet. Fyra av tio är beredda att gå ned i arbetstid och tio procent i lön, för att få bättre livskvalitet.

Återhämtning, flexibla arbetsvillkor och tekniska lösningar

Stress och psykisk ohälsa är växande folksjukdomar i hela världen. Hög arbetsbelastning, krav i hemmet och allmänt besvärliga livsvillkor leder till stress. Utan återhämtning kan långvarig stress leda till psykisk ohälsa.

– På arbetsplatsen behövs återhämtning, bland annat genom att lugnare perioder räknas in i arbetstiden. Ökad flexibilitet, ur den anställdes perspektiv, behövs också för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Annars ser framtiden mörk ut, säger Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet i rapporten.

Som en följd av samhällets ökade förväntningar blir det allt vanligare med innovationer och appar som ska lösa livspusslet genom att hjälpa oss med återhämtning, att sova bättre, spara tid eller utvärdera vad vi gör. Samtidigt som forskare menar att människors uppkopplade liv kan skapa stress, kommer allt fler lösningar där just teknologi är lösningen. Rapporten beskriver att tekniska lösningar som inte bara kan tolka och mäta, utan även ge konkreta förslag på åtgärder, har stor potential i framtiden.

I rapporten syns en stressparadox där vi är beredda att gå ner i arbetstid och lön för bättre livskvalitet, samtidigt som god ekonomi anges vara ett av huvudskälen för att uppleva välmående. För att minska vår negativa stress kommer tekniken få en nyckelroll i framtiden.

– Vi konsumenter kommer kunna ta större kontroll över vår egna hälsodata och välja att dela den med vården, vår matleverantör eller tränare. Middagen kommer till exempel inte bara bli hemkörd till dörren utan även ta hänsyn till familjens särskilda förutsättningar och hälsodata som exempelvis allergier eller sjukdomar, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA-Gruppen.

Svenskarnas topplista för att minska sin stress:

1. Mer eller bättre sömn (54 %)

2. Träna mer (46 %)

3. En god ekonomi (39 %)

4. Jobba färre timmar (36 %)

5. Minimera antalet privata åtaganden/aktiviteter (20 %)

6. Förbättra mina matvanor (18 %)

7. Meditation eller annan lugnande aktivitet för hjärnan (18 %)

8. Mer flexibla arbetstimmar (15 %)

9. Minimera användandet av sociala medier (14 %)

10. Minskad restid/pendling (13 %)
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Fyra av tio svenskar beredda att gå ner i arbetstid för bättre livskvalitet
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll