Publicerad 4 October 2019

Fotograf:

Relationer Sexologen berättar: Så gör du om sexlusten för din partner minskar

Vad ska man egentligen göra när lusten till sex med sin partner avtar? Familjelivs sexolog Leigh Norén svarar.
Lusten att ha sex med sin partner kan variera – ibland kan man inte hålla händerna borta från sin älskade och andra gånger vill man inte ens nudda vid hen. Det kan bero på flera saker, både psykiska och fysiska. Familjelivs sexolog Leigh Norén, som är sexolog på sexologkliniken, svarar på en fråga som hon har fått av person som inte längre är lika attraherad av sin partner som tidigare.

"Min lust till sex med min sambo har avtagit då hen börjar bli överviktig. Jag tänder helt enkelt inte på min partner längre. Sambon säger att hen vill tappa vikt, men det händer inte mycket. Själv tränar jag och är i bra form. Vad ska jag göra?”

Hej och tack för din fråga!

Attraktion till ens partner kan variera över tid – att du känner så här just nu är alltså inte ovanligt eller konstigt. Ofta är utseende en viktig del i den initiala fasen för att vi ska bli attraherade av vår partner. Över tid brukar dock utseendet, enligt forskning, inte vara lika viktigt för att vi ska känna attraktion och lust.

Eftersom det här är ett mycket känsligt område är det viktigt att du först försäkrar dig om att det är vikten som är huvudproblemet, innan du går vidare med någon form av lösning. Det kan nämligen finnas underliggande orsaker som leder till att din partners utseende minskar din attraktion.

Minskad attraktion handlar ofta om annat än bara utseendet

Det här innebär att vikten framstår som problemet, men att attraktionen till din partner egentligen kanske handlar om andra saker; till exempel en känslomässig distans er emellan, eller för mycket tristess och vardag i relationen. Genom att då fokusera på utseendet och undvika de känslomässiga problemen, kan man hitta till synes ”enklare” lösningar i form av träning och en förändrad kost – istället för att rota i känslolivet och förhållandet. Där det troligtvis skulle göra störst skillnad för attraktionen.

Fundera gärna kring hur ni har det i er relation – finns det till exempel något du saknar? Något du skulle vilja förändra eller behöver mer av? På www.lustlyftet.se/test kan du ladda ner ett gratis lust-test för att reda ut om din minskade lust/attraktion till din partner handlar om andra saker eller fler saker, än utseendet. 

Samhällets påverkan

I samhället har vi starka skönhetsideal och många idéer och förutfattade meningar om vikt och vad vikten säger om oss människor. Det förutsätts att personer är lata eller har dålig disciplin om de går upp i vikt, vilket inte är sant. Det här kan leda till att attraktionen i relationen svalnar för att man undermedvetet börjar tänka så om sin partner.

På ytan kan det alltså te sig som att man inte längre tycker att ens partner är snygg, men på ett djupare plan kan det handla om ett internaliserat förakt för vikt. Det här är inget man väljer medvetet – och det kan hända oss alla om vi inte aktivt ifrågasätter värderingar vi bär på. Fundera över om det här stämmer in på dig och hur du i så fall kan ändra på de här föreställningarna.

Vad viktökningen får dig att känna

Det är också av vikt att fundera över om problemet bottnar i att du känner dig besviken eller åsidosatt. Du nämner att du själv tränar och ”håller dig i bra form”, och att din partner inte gör det. Vissa kan uppleva det som att man inte längre är viktig eller prioriterad av sin partner och därmed svalnar attraktionen. Det här är något du kan ta upp med din partner om du känner igen dig i den här beskrivningen. Du, precis som din partner, har rätt till att känna dig älskad och viktig och det lättaste sättet att få till en sån förändring är genom samtal. 

När det bara är utseendet

Det kan också handla om precis det du beskriver – bara utseendet, och inte vad utseendet signalerar eller får dig att känna kring dig själv eller relationen. Om så är fallet kan du exempelvis ta initiativ till en hälsosammare kost eller ta initiativ till att ni ska hitta en fysisk aktivitet att göra ihop. Om du föreslår något sådant är det bra ifall tyngdpunkten ligger på kvalitetstid tillsammans och ett mer hälsosamt leverne – inte att din partner ska gå ner i vikt. 

Om det enbart är en fråga om utseende och du inte får med din partner i de här livsstilsförändringarna så behöver du fundera på hur du vill ha din relation. Väger fördelarna med er relation tyngre än attraktionsdilemmat eller utgör det här en grund för separation? Skulle ni kunna hitta andra sätt att ha er relation på, exempelvis inte leva monogamt? Om ni vill ha hjälp i att diskutera sådana förändringar kan ni söka hjälp hos en sexolog. 

Det finns ju flera anledningar till att man har mer eller mindre sex i perioder. I videon nedan ser du fem vanliga anledningar till att ni inte har sex så ofta längre.
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Sexologen berättar: Så gör du om sexlusten för din partner minskar
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll