Så lär du ditt barn att vara en bra kompis

Erik Lutz 8 år från Gävle.
Erik Lutz 8 år från Gävle.

Att ens barn är elakt mot sina kompisar och mobbar är en mardröm för många föräldrar. Enligt Åsa Carlsson på organisationen Friends, som jobbar förebyggande mot diskriminering, trakasserier och mobbning, gäller den gamla sanningen att barn framför allt gör som du själv gör. Om du som vuxen själv agerar på ett bra sätt gentemot människorna i din omgivning, tar barnen efter.

– Som förälder och vuxen i ett barns närhet har du möjlighet att påverka vad som sker.
Om du som vuxen säger eller gör saker som inte är schyssta så har du visat att det är okej att inte alltid vara schysst, säger Åsa Carlsson.

Att bli en bra kompis är något man kan träna på och prata om hemma. Fråga vad ditt barn skulle vilja att någon gjorde om hen själv stod ensam och inte hade någon att leka med på rasten. Om hen svarar att det skulle vara kul om någon kom fram och ville leka, så vänd det direkt till ett gott exempel. Det är viktigt att prata med sitt barn om hur man är när man är en bra kompis. Vad betyder lojalitet och vänskap? Sen måste man också markera vad som är rätt och fel att göra eller säga.

En fråga som Åsa Carlsson ibland får är hur man ska göra om man har ett barn som säger elaka saker om andra.
– Du som förälder eller vuxen i barnets närhet måste vara tydlig med att det inte är okej att säga elaka saker till eller om andra personer. Sen är det viktigt att förklara för barnet av vilken anledning man inte får säga så, säger Åsa Carlsson.

Tips på hur ditt barn blir en bra kompis• Du som vuxen är den viktigaste förebilden. Ditt sätt att prata med andra, och om andra, speglar av sig på barnen.• Fråga ditt barn om hur en bra kompis ska vara. Utveckla hens svar gemensamt och förstärk egenskaperna hos barnet själv.• Prata och måla upp scenarier tillsammans. Till exempel vad man kan göra om man ser att någon är ensam eller ledsen på rasten. Visa 8-åriga Eriks kompisskylt.• Uppmuntra barnet till att gå fram till någon som är ledsen och fråga ”Kan jag göra något för att det ska kännas bättre?”• Intressera dig för ditt barns intressen och delta i aktiviteten. Om det är dataspel, så prata om dataspel.• Bygg upp en bra relation med ditt barn genom att visa intressen även för hens vänner för att få naturliga uppdateringar om vad som händer.

En annan vanlig fråga som dyker upp bland föräldrar handlar om barn som alltid ger med sig och aldrig säger nej till sina vänner.
– Det är inte lätt att bryta ett mönster och därför är det viktigt att återkommande prata om vikten av att kunna säga nej och även träna på det i vardagssituationer som kanske inte rör just kompisarna. Ett bra sätt att öva på att säga nej är till exempel genom rollspel eftersom det oftast är lättare för barnet att säga nej till en person som hen är trygg med, säger Åsa Carlsson.