Publicerad 12 October 2009

Fotograf:

VÄNTAR BARN Gravidförsäkring? Här är allt du måste veta

Gravidförsäkring eller inte? Familjeliv har tittat närmare på vad försäkringsbolagen erbjuder.
Funderar du på en gravidförsäkring? Kolla noga upp vad som verkligen ingår, råder försäkringsexperten.

Flera försäkringsbolag, som Skandia, Folksam, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa, erbjuder gravidförsäkringar. Som gravid vill man ofta försöka eliminera så många faror som möjligt och en extra försäkring kan kännas tryggt. Men det gäller att kolla upp vad som ingår.

Det finns två typer av gravidförsäkringar, en som är gratis att teckna och en mer omfattande som man betalar för. De flesta kostnadsfria gravidförsäkringar innehåller en olycksfallsförsäkring för mamman och barnet samt en livförsäkring för barnet och i vissa fall för föräldrarna. Men det är inga höga belopp som betalas ut, vanligtvis omkring 10.000 kronor i livförsäkring.

Väljer man en gravidförsäkring som kostar pengar får man ett mer utökat skydd, till exempel kan det ingå en sjuk-och olycksfallsförsäkring för barnet under de första sex månaderna och mamman kan få ersättning för förlossningskomplikationer. Däremot är det viktigt att veta att en gravidförsäkring inte ersätter en barnförsäkring.

Viktigt är också att kolla upp när gravidförsäkringen börjar gälla för barnet. Ofta omfattas inte barnet förrän i vecka 26. Ett tidigt missfall i vecka tolv ger till exempel ingen ersättning.

Jämförelse av olika gravidförsäkringar
Här följer en kortfattad genomgång av de olika försäkringsbolagens gravidförsäkringar. Gå in på respektive hemsida om du vill veta mer.

Trygg-Hansa 
(Urval av försäkringen):

Gratis gravidförsäkring ger ett grundläggande skydd som består av olika delar.

– Upp till 600 000 kr i ersättning om ni som föräldrar eller det nyfödda barnet skadas i ett olycksfall och får en bestående nedsättning av funktionsförmågan.

– Du och din partner kan få professionell hjälp att hantera en kris.

– En mindre livförsäkring som ger 25 000 kr.

Betald gravidförsäkring. 

– Ekonomisk hjälp om det lilla barnet får bestående skador på grund av för tidig födsel, vid förlossningen, eller av en sjukdom, upp till 600 000 kronor.

– Ersättning för vissa komplikationer för dig som är gravid.

Läs mer på www.trygghansa.se

Skandia
(Urval av försäkringen): 

Gratis gravidförsäkring:

– Olycksfallsförsäkring för mamman, pappan/partnern och barnet

– Livförsäkring för mamman, pappan/partnern och barnet

– Krishjälp för mamman och pappan/partnern om t ex barnet föds med en allvarlig sjukdom

Betald gravidförsäkring:

– Ger samma grundskydd som den gravidförsäkring som är gratis.

– Ersätter bland annat stor blodförlust, bristningar, havandeskapsförgiftning, krishjälp vid förlossningsdepression och om barnet drabbas av sjukdom eller förlossningsskada. 

– Rabatt på barnförsäkringen. 

Båda försäkringarna kan tecknas när som helst under graviditeten och börjar gälla tidigast i vecka 22

Läs mer på www.skandia.se

Folksam
(Urval av försäkringen)

Gratis gravidförsäkring: 

– Ersättning för ett olycksfall som invalidiserar mamman eller barnet (upp till 400 000 kronor)

– Ersättning om barnet avlider är 20 000 kronor oavsett dödsorsak. Ersättningen om den gravida avlider genom olycksfall är 50 000 kronor.

– Ersättning för läkarbesök, tandskador och resor efter olycksfall, för mamman och barnet.

– Krisbehandling för mamma och partner.

Betald gravidförsäkring:

– Ger samma grundskydd som den gravidförsäkring som är gratis. 

– Ersättningen vid invalidisering är högre (upp till 600 000 kronor)

– Ersättning utgår vid vissa medfödda sjukdomar, som downs syndrom och ryggmärgsbråck ( 50 000 kronor).

– Det ingår även ersättning för graviditets- och förlossningskomplikationer.

Försäkringen börjar gälla för den blivande mamman och partnern från vecka 10 och för barnet från vecka 23 och fram till sex månaders ålder.

Läs mer på www.folksam.se

If
(Urval av försäkringen)

Gratis gravidförsäkring :

– Ersättning för ett olycksfall som gör mamman medicinskt invalid (upp till 1 miljon kronor)

– Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

– Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet. Självrisken är 1 000 kr.

– Ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Betald gravidförsäkring: 

– Ersättning för ett olycksfall som gör mamman medicinskt invalid (upp till 1 miljon kronor)

– Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kr.

– Ersättning vid allvarliga medfödda sjukdomar, som utvecklingsstörning, vattenskalle och Downs syndrom. Det krävs dock att du fyller i en hälsodeklaration.

– Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kr.

Försäkringen kan tecknas direkt när du upptäckt att du är gravid. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkringen ger även barnet ett begränsat försäkringsskydd under de första sex månaderna.

Läs mer på www.if.se

Länsförsäkringar
(Urval av försäkringen)

Gratis gravidförsäkring: 
– Mindre omfattande olycksförsäkring

– Livförsäkring 10 000 kronor.

– Ersättning för kristerapi

Betald gravidförsäkring: 

– Högre ersättning av alla grundläggande skydd (som nämns ovan)

– Engångsersättning för mamman om hon får förlossningskomplikationer.

– Diagnosersättning.

Försäkringarna gäller från och med graviditetsvecka 22 fram till barnet är sex månader.

Läs mer på www.lansforsakringar.se

Diskutera i forumet: Gravidförsäkring, vad är den bra för?

Sofia Sjöblom visste inte att hon var med barn förrän två timmar innan förlossningen. Idag är hon mamma och berättar om det oväntade gravidbeskedet som förändrade hela hennes liv. Läs hennes ord i videon nedan.
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Gravidförsäkring? Här är allt du måste veta
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll