Publicerad 1 August 2013

Smärtlindring vid förlossningen - vilken väljer du?

Fotograf:

Optimala smärtlindringsguiden när du ska föda

Upplevelsen av smärtan vid en förlossning är väldigt individuell. Och du som ska föda är i första hand den som avgör vilken sorts smärtlindring du vill använda. Familjeliv guidar dig till alternativen.
Många gravida kvinnor är rädda för den okända smärta som en förlossning innebär. Förväntningarna och planeringar är två saker som kan ha stor inverkan på stark smärtan upplevs. Precis som trygghet och kunskap ger en viss smärtlindring – då det ofta hjälper till vid hanteringen av smärtan.

Det är i första hand den gravida kvinnan som bestämmer vilken smärtlindring som ska användas under förlossningsarbete. Prata gärna igenom dem innan med din barnmorska och din partner eller medföljare så att de är beredda på dina önskemål.

De medicinska smärtlindringsmetoderna delas ofta upp i generellt verkande medel så som lustgas och morfinliknande preparat och lokalbedövning som påverkar nervfunktionerna lokalt som till exempel Epidural.

Bäckenbottenbedövning – Pudendusblockad
Pudendusblockad, PDB, ger smärtlindring i bäckenbotten och i mellangården, mellan slidan och anus. Pudendus ges främst vid utdrivningsskedet eller när man ska sy lite större bristningar. Smärtlindringen blockerar nerverna till underlivet.

Bedövningen ges med en tunn nål på två ställen i slidväggen och ger effekt i en till två timmar. Vissa upplever nålen som smärtsam. Ibland är bedövningen så effektiv att det kan påverka krystvärkarna. Det finns studier som visar att risken för bristningar kan öka då kvinnan inte har samma känsel i underlivet.

Epiduralblockad – ryggbedövning
Är oftast en effektiv ryggbedövning som läggs av narkosläkare i ryggens så kallade epiduralrum. Metoden gör så att nerverna som förmedlarsmärtan från livmodern till hjärnan blockeras. Effekten ges ofta 15 till 20 minuter efter att den är lagd. En nackdel kan vara att kvinnan får vänta på narkosläkare och då även bedövningen.

Epidural kan även påverka barnets hjärtljud och försvaga värkarbetet. En annan påverkan kan bara att kvinnan får svårt att kissa, klåda, huvudvärk, blodtrycksfall eller känner sig tung i benen.

Livmodersbedövning – PCB
PCB är en bedövning som ges lokalt i slidan och bedövar livmoderhalsen. För att kunna ge PCB krävs det att vattnet har gått och från det att livmodermunnen är öppen 3 till fyra centimeter upp till dess att kvinnan är öppen 7 till åtta centimeter. Förberedelserna för att lägga bedövningen är upp till 20 minuter för att sedan börja verka efter ett par minuter.

En nackdel kan vara att värkarbetet kan försvagas, då får man komplettera med värkstimulerande medicin. En fördel är att kvinnan kan röra sig fritt.

Lokalbedövning
Vid utdrivningsskedet kan man få en spruta, spray eller en gelé med lokalbedövningsmedel i slidöppningen och mellangården – området mellan slidan och ändtarmsöppningen - när barnets huvud ska födas fram. Det kan lindra om mamma har hemorrojder. Denna typ av bedövning används också om det finns bristningar eller klipp som måste sys.

Lugnande medel
Användandet av lugnande medel av typen Sobril har minskat kraftigt under de senaste åren på grund av biverkningar som anses besvärande för barnet.

Lustgas
En av de absolut vanligaste smärtlindringsmetoderna är lustgas som är en kemiskförening av kväve och syre som ger avslappning. Lustgasen kan användas från det att förlossningen startat men det rekommenderas ofta att kvinnan ska vänta till dess att förlossningen kommit igång ordentligt. Då lustgasen begränsar rörligheten. Lustgasen andas in efter behov ur en mask och används ofta i kombination med andra metoder av smärtlindring.
Lustgasen är verksam som smärtlindring under ett par minuter och går snabbt ur kroppen. Det som kan upplevas som negativt är känslan av yrsel likt en lätt berusning.

Morfin/Petidin
Avslappnande och smärtstillande spruta som ges intramuskulärt i skinkan. Den ger god avslappning och smärtlindring i början av värkarbetet. Effektivt vid uttröttad mamma och liten progress av förlossningsarbetet. Petidin kan då få förlossningsarbetet att framskrida snabbare på grund av den ökade avslappningen. Sprutan bör inte ges om förlossningen förväntas ske inom två till fyra timmar då risken att barnet då kan påverkas av Petidinet.

Spinal
Är en bedövning som oftast ges till kvinnor som föder med kejsarsnitt och är vakna under tiden. Nu mera ges även till kvinnor som föder vaginalt, då ofta till omföderskor istället för epidural. Precis som ett epidural ges Spinal genom en nål i ryggen. Effekten kommer ofta snabbare än Epidural och ger en bedövning under cirka två timmar. Spinal ges ofta till kvinnor som är öppna från cirka fyra centimeter (det kan variera) till dess att barnet är fött. Spinal ges ofta som alternativ när det är för sent att lägga en epidural.

Nackdelen med Spinal är att bedövningen bara kan ges en gång och inte går att fylla på.
Spinal kan påverka barnets hjärtljud och försvaga värkarna. Annan påverkan på kvinnan kan bland annat vara att man får svårt att kissa, klåda, huvudvärk, blodtrycksfall eller känna sig tung i benen.


Texten är faktagranskad av: Aleksandra Nived barnmorska och expert på Familjeliv.se

Källor: Aleksandra Nived barnmorska, 1177.se, vardguiden.se, tryggabarn.nu, babycenter.com
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Optimala smärtlindringsguiden när du ska föda
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...