Forum Musik - Nöje
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Landskaps sånger

  Ons 10 maj 2006 13:54 Läst 1236 gånger Totalt 17 svar
  Visar endast inlägg av Gisse the one and only - Visa alla inlägg
 • Gisse the one and only
  Återställ
  Ons 10 maj 2006 13:54 #1

  100-årig landskapssång

  Av Ingemar Ingers

  Såsom vedertagen skånsk landskapssång torde i allmänhet gälla Nils Hanssons
  "Vackra hembygd, du som vilar" från tiden omkring 1900. Den har till
  författare rektor Nils Hansson i Skurup, en yngre broder till skalden Ola
  Hansson. Något yngre, men också nämnvärda i detta sammanhang äro K. G.
  Ossianilssons Skånesång och "Här är den bygden som fäderna röjde" av
  hälsingborgaren Nils Hildestrand. Men det torde vara okänt för de flesta,
  att vi har två ännu äldre skånska landskapssånger, som äro författade av
  icke-skåningar. Den ena är "Lundaslätten" av den Finlands-svenske skalden
  Zacharias Topelius, som skrevs vid hans besök i Lund 1868. Den andra, som
  är minst 100 år gammal och nu torde vara helt bortglömd, är den som här
  nedan skall presenteras. Den är författad av den frisinnade politikern,
  tidningsmannen och skalden Oskar Patrik Sturzenbecker, till börden
  stockholmare men i flera år bosatt i Hälsingborg. Han var född 1811 och var
  i två perioder bosatt i Hälsingborg, första gången 1847-1854, då han var
  redaktör för Öresundsposten, och andra gången 1863 till sin död 1869. Under
  mellantiden bodde han i Köpenhamn. Han var stor Danmarksvän och skandinav,
  och det var ganska naturligt då han i sin dikt, som är en hyllning till
  Skåne och naturen kring Hälsingborg, använder samma versmått och samma
  begynnelseord som i Öhlenschlägers "Der er et yndigt land". Den är
  tydligtvis också avsedd att sjungas på samma melodi som denna. Att jag fick
  uppmärksamheten fäst vid denna gamla Skånesång var en tillfällighet.

  För några år sedan förvärvade jag "Skånes adress- och affärskalender samt
  resehandbok", utgiven av fanjunkaren Claes Wigström och tryckt 1862.
  Utgivaren torde vara mest känd såsom make till den hälsingborgska
  författarinnan Eva Wigström. Han delade i hög grad sin hustrus intressen,
  och det framgår av kalendern att han var god kännare av Skåne och dess
  säregna kultur. Det är på första sidan i denna kalender man som inledning
  finner denna hyllning till Skåne av O. P. Sturzenbecker eller, som hans
  författarnamn lydde, Orvar Odd. Då boken är tryckt 1862 och, som av
  innehållet framgår, den varit förberedd ett par år förut, kan man med
  säkerhet förlägga tillkomsten av denna Skånesång till Sturzenbeckers första
  vistelse i Hälsingborg i åren omkring 1850. Fanjunkare Wigström var på
  1850-talet disponent i Ramlösa brunn och har varit bosatt i nära grannskap
  av den hälsingborgske tidningsmannen och skalden, som han då lärt känna.
  Sången återgives här med sin ursprungliga stavning. Att den inte blev känd
  torde bero på att vid tiden för dess tillkomst, vid mitten av 1800-talet,
  varken existerade något föreningsliv eller folkmöten, där den unisona
  sången bedrevs. Då den nu offentliggöres, är det i egenskap av den
  veterligen äldsta sången till landskapet Skåne.

  Det är ett "yndigt" land
  der Sundets böljor glittra
  vid bokomskuggad strand,
  der öfver tegar utan tal
  de glada lärkor qvittra
  och rödbent stork går vakt för bondens förstu-sval.

  Det landet är oss godt,
  med sina milda tycken,
  sin rika arfvelott,
  med sina minnens ädla börd
  och nya ärors smycken,
  med sina häfders skatt och sina slätters skörd.

  Det är en mö så huld,
  med blåklint krönt om pannan,
  med ax af kärntungt guld;
  med hälften sydländska behag
  hon ler som ingen annan
  men blond är likväl hyn och nordiska dess drag.

  Vid hennes altarhärd
  Du, Skånske man, hembäre
  din kärleks bästa gärd!
  och under lifvets pilgrimsgång
  du henne trofast äre
  med ständigt ny bedrift, i saga och i sång.

  O. P. Sturzenbecker

 • Gisse the one and only
  Återställ
  Ons 10 maj 2006 13:54 #2

  Det är ett "yndigt" land
  der Sundets böljor glittra
  vid bokomskuggad strand,
  der öfver tegar utan tal
  de glada lärkor qvittra
  och rödbent stork går vakt för bondens förstu-sval.

  Det landet är oss godt,
  med sina milda tycken,
  sin rika arfvelott,
  med sina minnens ädla börd
  och nya ärors smycken,
  med sina häfders skatt och sina slätters skörd.

  Det är en mö så huld,
  med blåklint krönt om pannan,
  med ax af kärntungt guld;
  med hälften sydländska behag
  hon ler som ingen annan
  men blond är likväl hyn och nordiska dess drag.

  Vid hennes altarhärd
  Du, Skånske man, hembäre
  din kärleks bästa gärd!
  och under lifvets pilgrimsgång
  du henne trofast äre
  med ständigt ny bedrift, i saga och i sång.

  O. P. Sturzenbecker

 • Gisse the one and only
  Återställ
  Ons 10 maj 2006 13:54 #3

  Kom med lite mycket där

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll