Relationsexpert Charlotte Sander

Jag har en treårig utbildning till diplomerad samtalsterapeut. Jag drev under många år “Fråga Vad Du Vill” så det skulle förvåna mig om det är någon fråga jag inte stött på, men det vore roligt om det blev så!

Artikelbild: Pexels / Charlotte Sander
Artikelbild: Pexels / Charlotte Sander

Hej Charlotte!

Du är grundare till Relationsexperten.se. Vem är du och vad är din bakgrund?

– Hejsan, jag har flera utbildningar. Dom som är relevanta här är att jag har en treårig utbildning till diplomerad samtalsterapeut. Under våren - 21 så gick jag en internationell utbildning inom EFT - emotional focused therapy (emotionsfokuserad terapi).

Bakgrund

Min bakgrund är från början inom inredning, som sedan tog mig vidare till naturmedicin och därefter till psykologin.

Jag har alltid försökt att bidra genom att jobba som volontär. Det har jag gjort bland annat som kvalificerad kontaktperson samt med olika second-hand-organisationer, där man har som inriktning att ge pengar till behövande.

Hur kom du på Relationsexperten?

Den kom från början till att jag började skriva av mig på en hemsida som jag drev, där jag berättade om mitt liv och dom utmaningarna jag just då gick igenom. Ganska snabbt började jag få in frågor från läsare, vilket gjorde att jag startade “Fråga Vad Du Vill” där jag fick in flera, flera tusen frågor under ett par år och där jag svarade helt gratis.

Onlineterapi

Parallellt med det här började jag också arbeta mer med klienter och idag gör jag det på heltid. Det är bara via online, vilket fungerar fantastiskt bra och är mycket praktiskt dessutom. Du spar tid till att leta parkering, du kan befinna dig var som helst och för mig betyder det mindre kostnader, men också större frihet att kunna ta emot klienter på fler tider.

Vad är parsamtal?

Det är när par söker till mig för att dom fastnat i något mönster eller har gått igenom något svårt - exempelvis en otrohet. Jag jobbar även med exempelvis mamma-dotter-relationer eller vän-relationer etc.

Hur går parsamtal till?

Det börjar med att jag ger paret möjlighet att skicka in ett mail innan vi träffats, sedan har vi samtalet där vi exempelvis går igenom mönster, triggers, tankar, känslor och behov. Gemensamt lägger vi upp en plan för att nå dit paret önskar. Efter samtalet skickar jag ett sammanfattningsmail där jag fångat upp nyckelorden och det som kan behövas samtalas mer om.

Såhär går det till

Sammanfattningsmailet visar statusen här och nu. Det ska betraktas som färskvara för processen är ju igång, och att kunna blicka tillbaka och se sin egen utveckling och kanske också se vart man fastnat lite. Det har hjälpt många klienter att se sig själva mer tydligt och var dom befinner sig i sina processer.

Tanke – Känsla – Behov

Jag har också flera övningar som vi tar oss an - en heter TANKE-KÄNSLA-BEHOV och är mycket uppskattad bland mina parklienter. Den ger dom verktyg som man kanske saknat för att kunna föra samtal. Den ökar både acceptansen, förståelsen för varandras känslor och behov - något som är viktigare än någonsin i det samhälle vi lever i dag, där det intellektuella tar alldeles för stor plats i våra relationer, enligt mig.

det intellektuella tar alldeles för stor plats i våra relationer, enligt mig.

Charlotte Sander

Vad är skillnaden på enskilda samtal och parsamtal?

I parsamtal är det ju samspelet mellan paret som det är fokus på och där vi tränar mycket på acceptans, empatisk kommunikation och att var och en ska hitta sina behov och dela dessa med varandra.

Enskilda samtal

I enskilda samtal finns det ju inte en till fysisk person, men där kan vi göra rollspel och även där se om vi kan nå acceptans och kunna nå djupare känslor samt behov.

I enskilda samtal jobbar vi också med självkänslan, sunda gränssättningar, förändring, förlåtelse - detta jobbar jag delvis även med i parsamtalen, men man djupdyker inte i dessa ämnen, därför väljer många par även att boka mig för enskilda samtal.

Vilka frågor kommer Familjelivs läsare kunna ställa till dig?

Ja, eftersom jag under många år drev “Fråga Vad Du Vill” skulle det förvåna mig om det är någon fråga jag inte stött på, men det vore roligt om det blev så!

Vad önskar du att folk vågade utveckla hos sig själva?

Dels acceptansen i att vi har olika upplevelser kring olika situationer och att vi istället mer fokuserade på att bemöta och möta varandras känslor i empati, samt att vi alla mer behöver träna på att hitta våra behov och dela dessa med vår partner. Kan man hitta känslan så har man mycket lättare att hitta behovet.

Kan man hitta känslan så har man mycket lättare att hitta behovet.

Charlotte Sander

Jag skulle generellt önska att vi ägnade mycket mer tid till att försöka nå en djupare balans, som innebär att både intellekt och känsla är mer närvarande. Kan vi hitta den så har vi mycket lättare att samtala kring allt praktiskt, känslomässigt, ekonomiskt, barnuppfostran med mera med mera.

Vill du veta mer?

Charlotte Sander är diplomerad samtalsterapeut och gått en internationell utbildning inom EFT - emotional focused therapy. Hon jobbar med online terapi. Klicka här för att komma i kontakt med Charlotte.