Foralder

Våld mot barn: Här är tecknen du bör titta efter

Våld mot barn: Här är tecknen du bör titta efter

SKADOR SOM BORDE LEDA TILL ORO: Var uppmärksam om du ser onaturliga märken och skador som till exempel på ryggen, magen, i underlivet, på öron, näsa och hals. Foto: NTB Scanpix
SKADOR SOM BORDE LEDA TILL ORO: Var uppmärksam om du ser onaturliga märken och skador som till exempel på ryggen, magen, i underlivet, på öron, näsa och hals. Foto: NTB Scanpix

Barn yngre än sex månader skadar sällan sig själva.

Kåre Svang vid norska polisen har i över 10 år arbetet med de mest allvarliga våldsfallen mot barn i Norge.

Till Tv-programmet "God Morgon Norge" berättar han om tecken man bör reagera på och vad du bör göra om du upptäcker sår eller andra skador på barnet.

– Det kan självklart inte undvikas att barn får skrapsår, men en del skador är mer naturliga för barn att få än andra. De som inte är så naturliga kan vara tecken på att de blivit till av andra, varnar Svang.

LÄS OCKSÅ: Christoffer är som alla andra barn

Barn under 5 månader skadar sällan sig själv

Barnets ålder har mycket att säga om hur man bör bedömma skadorna.

Spädbarn som är yngre än fem månader är sällan kapabla att påföra sig själv skador.

Svang förklarar att eftersom små barn varken kan vända sig runt eller röra sig speciellt mycket , är det "yttre påverkningar" som har skulden om barnet skulle få blåmärken, ärr, eller skrapsår.

– Om du ser skrapsår på små barn finns det all orsak att vara lite på vakt, och speciellt om omsorgspersonerna inte har någon bra förklaring, säger han.

Socialsekreterare Helene Dyrseth, berättar att bebisar ofta kan ha klösmärken i ansiktet, eller att barn som håller på att resa sig eller kan gå har blåmärken efter fall och kollisioner med saker. Men hon håller med Svang:

– Barn börjar sällan att krypa före sex månaders ålder och alla skador och blåmärken före den åldern bör väcka en nyfikenhet på hur de har uppstått, berättar hon.

LÄS OCKSÅ: Gör inte detta med barnvagnen!

Den vanligaste orsaken till barns inläggning efter våld, är brottskador

Kåre Svang berättar att brott är den vanligaste orsaken till att barn läggs in på sjukhuset, som följd av våld:

– De skador som återkommer i de fall jag efterforskar är revbens-, lårbens-, nyckelbens- och armbrott, och inte minst kraniebrott. Sistnämnda är ofta den mest allvarliga typen av skada, eftersom den kan medföra hjärnblödning och andra konsekvenser, som kan sluta med varaktiga men, och i värsta fall döden.

Fånga signalerna från barn utsatta för våld

Barn som blir utsatta för våld kan visa många olika signaler.

– Många har en otrygg anknytningsstil. De kan vara oroliga, ha dålig självbild, dålig hälsa, många bekymmer och sjukdomar, ha ångest eller depressioner eller visa en stark fysisk respons på stress eller situationer som triggar. Många tar på sig ett vuxenansvar, en del har ett utmanande beteende och visar aggression. En del har sociala svårigheter eller svårigheter med att reglera sina känslor. De kan ha problem med relationer till vuxna och andra barn. Det är några av de signaler barn kan ge uttryck för om de är utsatta för våld, berättar Dyrseth.

Barnet kan försöka skydda våldsutövaren

Det är väldigt viktigt att lyssna på barnet.

– Se och tolka de signaler barnet ger. Barn kan ge klara eller vaga uttryck för att något inte är okej, och många känner ett stort ansvar eller beskyddandebehov för exempelvis den förälder som blir utsatt för våld, samtidigt som de känner lojalitet mot våldsutövaren. Det gör att många barn kan använda mycket energi på att täcka över hur de egentligen har det hemma, säger Dyrseth.

LÄS OCKSÅ: 16 orsaker till bebisens gråt

Våld eller otur?

Svang uppmanar alla att inte vara så snabba med att förklara dessa skador med att barnen har haft otur.

Helene Dyrseth är socionom. Hon berättar att det självklart inte finns någon orsak till att frukta socialen om barnet har naturliga skador. Foto: Privat

– Efter att barnet har blivit 5-6 månader börjar de kunna röra mer på sig. Ju äldre barn blir, ju mer rör de sig. Här kan det självklart uppstå blåmärken, bulor, öppna sår och andra småskador på grund av otur. Man träffar ofta barn i 3-4 årsåldern med skrubbsår på båda knäna, armbågar och ben, och detta är skador du inte behöver vara bekymrad över, säger Svang.

Men alla skador är inte lika naturliga, förtydligar han.

Jag träffade en gång en femåring med ett brännmärke på baksidan av örsnibben. Det är inte alls ett naturligt ställe att bränna sig.

Det är självklart inte så att varken socialen eller andra kommer springande så snart de ser att ett barn har skrubbsår eller blåmärken.

– Att barn är aktiva och skadar sig i mer eller mindre grad är en del av vardagen och deras utveckling. För att socialen ska bli involverad behöver det föreligga en konkret orosanmälan. Ingen ska "frukta" socialen även om barnet har slagit sig i förskolan eller har skadat sig en eftermiddag hemma, förtydligar Dyrseth.

Se efter onaturliga skador

Kåre Svang vill därför uppmana till att du tänker på hur barnets skador sitter på naturliga delar.

Ställen som är onaturliga att få märken och skador på är till exempel på ryggen, magen, i underlivet, på öron, näsa och hals.

– Märken på överarmar, underarmar och på sidan av kroppen kan också tyda på att barnet har hållits hårt fast, eller blivit skakat, poängterar han.

– Misshandel mot barn under två år riktar sig ofta mot huvudet, ögon, öron, näsa och mun och mot överkropp som hals, rumpa, ryggtavla och armar, barättar Dyrseth.

Delar av denna artikel är även publicerad på mama.dk. Reagera om ditt barn har dessa skador. Både mama.dk och Mammasidan.se är ägda av Aller koncernen.