5-åringen - den harmoniska åldern

5 år barn
5 år barn

En femåring kan hoppa på ett ben och hoppa hopprep, klarar att ta emot en studsboll, kan springa på tårna och lära sig att vissla och knäppa med fingrarna. De kan också försöka sig på svåra uppgifter som att simma, åka rullskridskor, etc. 5-åringen är nu på många sätt duktig på att använda sin kropp. Nu når barnet en nivå av kroppskontroll som kommer att minska något när barnet kommer i 6-årstrotsen. Barnet är medvetet om sina begränsningar. 5-åringar råkar mer sällan ut för olyckor än 6-åringar .

En femåring sover i genomsnitt 10-11 timmar per natt. Även om femåringen har en massa energi behöver de också tid för sig själva efter en hektisk aktivitet.

När barnet är 4-5 år lär det sig att använda en sax, och kan klippa ut enkla former. Att använda sax är faktiskt ett enormt framsteg i utvecklingen av fingerfärdigheten och koordinationen mellan hjärna och muskler. 5-åringen är utmärkt kapabel att bemästra nya tekniker inom färg och form vartefter de får bättre finmotorisk kontroll. Nål och tråd som används till vävning och sömnad, kniv till att tälja med o.dyl.

De flesta 5-åringar kan:

• Femåringen förstår 13.000 ord. Talar i 5-8-ords meningar

• Kan rita människor och djur

• Förstår skillnader

• Kan räckna till 10 och kan några bokstaver

• Kan koncentrera sig i längre perioder

• Förstår begreppet tid

• Förstår skillnaden på rätt och fel

• Kommer ihåg berättelser och kan återberätta dem

Språkutveckling och empati

Denna åldersgrupp börjar att intressera sig för att leka med ord, dikta själv och smaka lite på bokstäver och siffror. De lär sig nya svåra ord hela tiden och ordförrådet ökar i rasande fart. Detta är året för de stora språkliga upptäckterna. Det händet mycket på det intellektuella planet. Barnet får större medvetenhet om världen de lever i, och lär sig fort vad alla nya saker heter och vilka egenskaper de har.

Den konstanta förbättringen av språket gör att många barn nu börjar att bli duktiga på att lösa konflikter. Konflikter kan lösas verbalt, och i mindre grad fysiskt. Empatiska färdigheter vidareutvecklas i denna ålder. Som resultat av detta har femåringen lättare för att dela med sig och leka med andra.

Fridfull, harmonisk

5-årsåldern är kanske den mest harmoniska åldern i vårt liv! De flesta 5-åringar beter sig vänliga och fridfulla. Men självklart kan också en femåring bli arg och frustrerad. 5-åringen vet vad hon kan och ger sig sällan i kast med saker som hon vet innebär risk för misslyckande. Varför göra något jag inte kan? Jag gör bara det jag kan, och det blir perfekt! Självkänslan är på topp! Barnet upptas också av moral – vad som är rätt och fel. De flesta vuxna och barn har någon gång fått ett moraliskt pekfinger riktat mot sig från just en 5-åring: -” Hur kan du göra så där, det får man inte!” 5-åringen vill bestämt förbättra världen. Att hon själv ibland inte lyder lagar och regler är inte så noga för egen del... Men att vara så fridfull och perfekt kan såklart bli tråkigt i längden. Föräldrarnas budskap till femåringen bör vara att ” Du är fortfarande ett barn, njut av det! Försök inte bara att förbättra din omgivning!”

Lek och vänskap När barnen har blivit 5 år gamla blir vänner en viktigare del av livet. Det ger dem en känsla av tillhörighet och en plats i det samhälle de lever i. Vänskapen barn emellan är ibland flyktiga - de kan leka lika bra med den ena som med den andra – men ofta knyter 5 åringar starka vänskapsband med enskilda barn. Förskolan blir en viktig arena för att hitta vänner. Deras förmåga att förhandla och kompromissa kan variera, och konflikter kan leda till kortvarig vänskap ända tills barnen igen är bästa vänner. Hos femåringen är rollspelet centralt. Barnen är upptagna av det som sker runtomkring dem - i familjen och närmiljön. De är ofta tydliga med att leken bara är lek och inte verklighet. Du kan höra dem säga: ” Nu är jag ditt eller datt ”. Gränserna mellan lek och icke-lek är tydligare hos 5åringen än hos 4åringen..

Genomsnittlig vikt och längd vid 5 års ålder

 • Flickor:

  Vikt: 12 - 29,5 kilo, genomsnitt på 18,2 kilo

  Längd: 95 - 124 cm, genomsnitt på 109,5 cm

 • Pojkar:

  Vikt: 12,3 - 27,9 kilo, genomsnitt på 18,2 kilo

  Längd: 96 - 124 cm, genomsnitt på 110 cm

  Källa: WHO

Visste du att...

Flickor oftast blir 7 cm kortare än genomsnittet av föräldrarnas längd.

Pojkar oftast blir 7 cm längre än genomsnittet av föräldrarnas längd.

Redo för 6-års trots?


Skrivet av sjuksyster Elisabeth Lofthus. Källa:

 • Intervju på "Hjemmefronten" NRK med Anna Wahlgren. År 2000. http://www.nrk.no/programmer/tv_arkiv/hjemmefronten/322491.html
 • "Den store boken om barnet" Dr. Miriam Stoppard. Teknologisk forlag 2. opplag 2001.
 • "Familiens store bok om barnet", dr. Bent Danielsson og Monica Danielsson. Familievennen forlag - 1998
 • "Pediatri og pediatrisk sykepleie". Randi Grønseth og Trond Markestad, fagbokforlaget 1998