Gravid

6-åringen och den tuffa fasen

6 år pojke

6-årsåldern är präglad av stor fysisk tillväxt. Den snabba tillväxten gör att 6-åringen inte har samma kroppskontroll som tidigare. Sexåringen snubblar, snavar, slår i här och där, har sönder saker och är inte alls vän med motoriken. Skrubbsår och blåmärken uppstår lätt hos 6-åringar.

Efterhand kommer barnet att få kontroll över kroppen igen och övar sig i krävande aktiveter som: hoppa rep, snodd, hoppa hage, prickkastning, cykla på tvåhjuling, fotboll, skidor eller gymnastik.

6-årskrisen

Vet du att det ofta är så att man kan kräva mer av en 5-åring än en 6-åring? Anna Wahlgren bekräftar detta. Hon berättar att de flesta barn i 6-årsåldern står inför en 6-årskris. Från att vara det balanserade, harmoniska barnet på 5 år, upplever ett barn i 6-årsåldern en slags kris. Detta blir den andra stora omvälvande fasen sedan trotsåldern. Sexårskrisen blir ofta påfrestande både för 6-åringen och för föräldrarna. I 6-årsåldern känner man knappt igen barnet, och inte minst barnet har svårt att känna igen sig själv. I takt med att sexåringen skjuter i höjden verkar det som om dess inre krullar ihop sig. Om barnet förändras mycket under en period så betyder inte det att det är något som är fel.

Framför allt är 6-åringen ofta full av misstro. Ingen tycker egentligen om mig, förstår mig eller behöver mig. Även om vänner och familj bedyrar detta så är det ändå svårt att tro på. Sexåringens sämsta sällskap är ofta han själv. Att hon misstror andra beror på att hon misstror sig själv.

"Sexåringens evinnerliga kamp för att få omgivningen att bekräfta något han egentligen inte tror på själv, gör honom tidvis krävande. Han kan ändra sig från ett ögonblick till ett annat. Ingenting är bra nog. Hans uppträdande är ungefär lika stabilt som en vindflöjel i styv kuling." (Wahlgren, -84)

Då barnet var 5 år hade det en obändig tro på att det i det närmsta var perfekt. Plötsligt ser 6-åringen att detta inte är sant - det är många saker han inte klarar eller förstår. Och hon är inte snabbast eller bäst. Detta är det stora problemet; barnet gillar lekar och tävlingar men HATAR intensivt att misslyckas. Försök till fusk är vanligt förekommande. Egentligen gillar inte 6-åringen att vinna heller. Då är det ju någon annan som misslyckas. Om 6-åringen vinner så kommer det ju att vara han som fått de andra att misslyckas vilket ju är en ännu större grund för andra att hata henne.

Dilemma!

De starka känslomässiga banden kommer i samband med 6-årskrisen att släppa något. Barnet blir mer självständigt. Barnets liv är i en omvälvande fas. Det börjar skolan och deltar kanske mer aktivt i fritidsaktiviteter. Flera människor blir viktiga, så som ex. lärare och vänner. Sexåringen drivs vidare, ut från det trygga hemmet, på jakt efter ett självständigt jag. Han ska bygga sin egen omvärld och det innebär något mer än bara en värld som är centrerad kring sig själv och sin familjekärna.

Hur länge varar den här fasen, kommer nog många föräldrar att fundera över. Svaret är inte vidare upplyftande. Krisen kommer i grunden att pågå fram till tonåren men i perioder. Barnet kommer att få många "vilopauser" och det kan verka mer balanserat och tryggt, speciellt runt 10-årsåldern. Krisen varar inte för evigt och det värsta går ofta över innan 7-årsåldern.

Anna Wahlgrens råd till föräldrar med barn i 6-årskrisen:

 • Var förberedd på ett tufft år
 • Söker barnet ensamheten så låt honom/henne göra det
 • Bakom sin tuffa mask har barnet stort behov av stöd, ömhet, kärlek och skratt
 • Fånga roliga ögonblick och ge honom det bemötande han längtar efter - visa intresse
 • Framstå inför 6-åringen som en person med styrka och klara linjer.
 • Driver han provokationer för långt (t ex våld) måste du sätta klara gränser.
 • Sexåringen är på jakt efter att hitta sin egenvärld. Låt honom få känna att han är till nytta och hjälp i det vardagliga hushållsarbetet.
 • Gör klar skillnad mellan 6-åringens beteende och person. Om 6-åringens beteende inte är godtagbart skiljer du på detta: "Jag accepterar inte att du gör så" och inte "Jag accepterar inte att du är sådan".

(Från boken "Barnaboken" av Anna Wahlgren).

Lek

Barnet kan gå ur leken, diskutera händelseförloppet och sedan gå in i leken igen. Detta kan barnet göra för att det kan sätta sig in i en annans situation, men det kan ännu inte se helheten. Det kommer först mot slutet av 6-årsåldern.

Språkutveckling - klar att lära sig läsa och skriva?

För barn som följer en normal språkutveckling är 6-årsåldern en tid fylld med nya språkliga utmaningar. Barnet har lagt den grundläggande inlärningen av språket bakom sig. Det vill säga att de flesta språkljuden är nu på plats, de flesta ordböjningarna är i nivå med vuxenspråket och att barnet behärskar de vanligaste satsstrukturerna. För att tillägna sig skriftspråket måste barnet vara medvetet om språket. Det måste veta att språket är ett fenomen - inte bara något som brukas för att prata om olika ämnen.

I 6-årsåldern skjuter jag-utvecklingen fart. Barnet blir upptaget av sin egen identitet. Min bokstav och mitt namn i skrift blir viktiga och intressanta. En 6-åring som med glädje och stolthet skriver sitt eget namn har alla förutsättningar för vidare läs- och skrivutveckling!

Klar för skolan?

Utmaningen för barnen består i att klara övergången från förskolans eller hemmets öppna, fria och självorganiserade liv till mera målinriktade och planlagda aktiviteter. De flesta barn tar sig med glädje an den nya utmaningen som skolan innebär. Många 6-åringar har också börjat bli uttråkade i förskolan och längtar efter att börja skolan.

Att barnet är redo för skolan betyder inte att barnet ska klara att sitta still på en stol i 20 minuter och lyssna koncentrerat till läraren. En modern 1:a klass ser barnet som ett tänkande och handlande barn. Ett barn som deltar aktivt i vardagslivet bidrar på detta sätt till sin egen inlärning och utveckling. Att leka är att lära. Bekymrad över hur det ska bli för ditt barn att börja skolan? Prata med läraren. Skolan är ganska annorlunda idag jämfört med när vi föräldrar började skolan. Läs mer om skolstart och råd om hur du på bästa sätt kan förbereda ditt barn (Skolstart - här ska det vara en LÄNK).

Genomsnittlig längd och vikt vid 6 års ålder:

 • Flickor:

  Vikt: 17-28 kg, snitt på 20 kg.

  Längd: 105-123 cm, snitt på 114 cm.

 • Pojkar:

  Vikt: 16-27 kg, snitt på 20 kg

  Längd: 115-124 cm, snitt på 127 cm.

Visste du att flickor i allmänhet blir 7 cm kortare än medelvärdet av föräldrarnas längd?

Visste du att pojkar i allmänhet blir 7 cm längre än medelvärdet av föräldrarnas längd?


Skrivet av sjuksköterska Elisabeth Lofthus.

 • Intervju på "Hjemmefronten" NRK med Anna Wahlgren. År 2000. http://www.nrk.no/programmer/tv_arkiv/hjemmefronten/322491.html
 • Barneboka, Anna Wahlgren, J.W. Cappelens forlag as 1984
 • Om 5-åringen: http://www.vesletun.com/5aaringen.htm
 • "Den store boken om barnet" Dr. Miriam Stoppard. Teknologisk forlag 2. opplag 2001.
 • "Familiens store bok om barnet", dr. Bent Danielsson og Monica Danielsson. Familievennen forlag - 1998
 • "Pediatri og pediatrisk sykepleie". Randi Grønseth og Trond Markestad, fagbokforlaget 1998
 • Barnehageboka http://www.barnehageboken.com
 • Barnelegen, Dr. Bearnard Valman, Teknologisk forlag 1998.
 • Etikk og kommunikasjon v. Anne Høygård, Høgskolen i Stavanger