Gravid

Därför snarkar gravida kvinnor

Gravida kvinnor snarkar i mycket större utsträckning än kvinnor som inte är gravida. Det visar en svensk studie, gjord på 502 kvinnor. Det är mycket vanligt att kvinnor som normalt inte snarkar börjar snarka under sin graviditet.

Snarkningar under graviditeten varför sömn
Snarkningar under graviditeten varför sömn

Studien visade att hela 23 % av de gravida kvinnorna snarkade i slutet av denna graviditeter. Hos icke-gravida kvinnor är denna siffra endast 4 %.

Karl Franklin som var ledare förprojektet vid Umeå universitetssjukhus säger att snarkning hos gravida kvinnor beror på tre saker.

  • Den hormonella förändringen som graviditeten medför
  • Svullnader i både ansiktet och i de övre luftvägarna, detta gör att det blir trängare och du får mindre luft. Du som är gravid behöver mer syre – du bär ju även på ett barn som behöver syresättas
  • Gravida kvinnor drabbas ofta av nästäppa

Farligt för gravida och det ofödda barnet

Studien visar även att det kan vara farligt för gravida och det ofödda barnet om mamman snarkar. Hos barnet kan det hämma tillväxten. Mamman kan få högt blodtryck samt en ökad risk för havandeskapsförgiftning.

(Källa: Primavi.se)

Publicerad: 2010-02-22

Uppdaterad: 2016-03-30