GBS – Grupp B-streptokocker och graviditet

Om du som gravid bär på grupp B-streptokocker innebär det en risk för barnet i samband med förlossningen. Men på vilket sätt? Läs allt du behöver veta här.

GBS – Grupp B-streptokocker och graviditet
GBS – Grupp B-streptokocker och graviditet

Grupp B-streptokocker är en vanlig bakterie som många människor har i tarmen, utan att veta om det. Man räknar med att omkring var tredje gravid bär på GBS bakterien, men ofta ger den inga symtom.

Vad är GBS?

Grupp B-streptokocker, eller GBS som det också kallas, är en vanlig tarmbakterie som många människor bär på. Den kan sprida sig till urinröret och orsaka urinvägsinfektion både hos män och kvinnor. Då får man ofta klassiska symtom på urinvägsinfektion som täta trängningar, sveda och ont i nedre delen av magen.

Som gravid har du en ökad risk att drabbas av urinvägsinfektion och så många som 30 procent av alla gravida bär på GBS bakterien i ändtarmen eller underlivet. I de flesta fall leder den inte till någon infektion och har du inga symtom provtar men inte för GBS. Men i de fall där du har symtom tar man en odling för att se vilken typ av bakterie som orsakar din infektion.

LÄS ÄVEN: Urinvägsinfektion under graviditet

GBS behandlas med antibiotika

Om det under din graviditet konstateras att du har GBS i urinen så får du behandling med antibiotika. Även under förlossningen behandlar man med antibiotika och det är framförallt för barnets skull. Det finns nämligen en risk att barnet smittas av GBS under förlossningen även om det är ovanligt.

Om du har en känd GBS och uppfyller någon av följande kriterier vill man alltid ge antibiotika direkt i blodet, intravenöst, under förlossningen.

– Om ditt barn föds prematurt, det vill säga innan vecka 37+0.

– Ditt vatten har gått för mer än 18 timmar sedan.

– Du har en pågående urinvägsinfektion orsakad av GBS.

– Du har feber under förlossningen.

– Du har fött barn tidigare som fick GBS infektion i nyföddhetsperioden.

GBS kan vara farligt för din bebis

Barn som föds och blivit utsatta för GBS smittas lätt, men det är ovanligt att de blir allvarligt sjuka. Om du fått antibiotika under förlossningen är risken däremot väldigt liten att din bebis smittas av GBS bakterier.

Det är som sagt ovanligt att nyfödda barn blir sjuka av GBS bakterier, men det händer. Ett fåtal barn blir sjuka inom den första vecka efter förlossningen och oftast blir de sjuka redan under det första dygnet.

Grupp B-streptokocker hos nyfödda kan leda till lunginflammation, blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Även om det är ovanligt så är det mycket allvarligt och därför väljer man att behandla alla gravida, där det finns risk att barnet smittas, i förebyggande syfte.

LÄS ÄVEN: Gravid vecka för vecka – se vår stora guide här

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmorska

Har du frågor till en barnmorska? Maila [email protected]