Gravid

När förlossningen slutar med akut kejsarsnitt

För en del kvinnor blir förlossningen extra dramatisk. En av tio förlossningar slutar med akut kejsarsnitt.

AKUT KEJSARSNITT: När det är fara för att mamma eller barn inte klarar förlossningen blir barnet förlöst med akut kejsarsnitt. Runt en av tio förlossningar slutar med akut kejsarsnitt. Foto: Leilani Rogers

Många gravida kvinnor ser framför sig en fin, om än smärtsam, förlossning där de efter utmattningen får sin nya familjemedlem upp på bröstet. Ett ömt ögonblick de kommer minnas livet ut. I verkligheten är det väldigt många som känner sig snuvade på denna upplevelse. Cirka en av tio förlossningar slutar med akut kejsarsnitt - alltså ett inte planerat kejsarsnitt. Det visar siffror från norska Helsedirektoratet. Från maj till augusti förra året förlöstes 2147 barn på detta sätt.

– Vanliga förstagångsföderskor tänker lite på att de har tio procent chans för att det kan genomföras ett akut kejsarsnitt, säger sektionsöverläkare Ferenc Macsali från Haukeland Universitetssjukhus.

Därför slutar det med akut kejsarsnitt

Ett akut kejsarsnitt blir utvägen när läkaren anser att en vaginal förlossning kan vara skadlig för mor eller barn.

Det dramatiska avgörandet kan verka skrämmande för föräldrarna. De allra flesta akuta kejsarsnitt genomförs på grund av bristande progresion under förlossningen, alltså att barnet inte ligger tillräckligt långt ner eller att slidöppningen inte är tillräckligt stor. Det kan också vara att fostret ligger fel eller att barnet är väldigt stort.

– Generellt görs kejsarsnitt om man inte kan få till en vanlig födsel eftersom man inte tror att det finns plats att få ut barnet den vägen. Om man vet om detta före förlossningen börjar, kan man planera kejsarsnitt, säger överläkare och professor Jone Trovik från Hälsa Bergen.

Den andra huvudorsaken till akut kejsarsnitt är när det finns tecken på att barnet inte tål förlossningen. Här är tröskelvärdet för ingrepp lågt, och många barn som föds med akut kejsarsnitt skulle gott tåla en normal förlossning. Mascali berättar att orsaken till detta är att det inte finns tillräckligt bra övervakningsmöjligheter av fostret under förlossningen.

– Man genomför kanske fler kejsarsnitt än nödvändigt för att undvika de extremt ovanliga fall där babyn får en hjärnskada. När de kommer ut ser man att de flesta barn är friska och fint hade klarat en fortsatt förlossning, säger sektionsöverläkaren.

LÄS OCKSÅ: Vad händer med kroppen efter kejsarsnitt?

Förlöst med katastrofsnitt

Ett av tecknen är när barnets hjärtslag plötsligt blir långsammare, och man vill få ut barnet så fort som möjligt.

– Om det blir akut sämre fosterljud, det vill säga plötsligt väldigt långsammare hjärtslag hos barnet, ofta kombinerat med kraftig blödning från underlivet, behöver man besluta om kejsarsnitt snabbt för att undvika skador på barnet, säger Trovik.

Om ingreppet sker under extrem tidspress blir detta ofta kallat ett katastrofsnitt. Ett sådant ingrepp sker i all hast. Den födande läggs då i full narkos och läkarna behöver få ut barnet så han eller hon inte tar skada av narkosen. Ett sådant katastrofsnitt ger lite tid till att göra rent och risken för en möjlig infektion är därför större.

– Det är omöjligt att veta i förhand vem som behöver gå igenom ett akut kejsarsnitt, men om du blir igångsatt, har högt BMI eller upplever sätesläge under förlossningen ger detta något högre risk, säger Macsali.

LÄS OCKSÅ: 15 tips till pappa på förlossningsavdelningen

Riskerar att förlora förlossningsupplevelsen

Fysiska skador är inte det enda man riskerar att sitta kvar med efter ett akut kejsarsnitt. De dramatiska händelserna på en av de viktigaste dagarna i ens liv är också något alla föräldrar kommer att minnas.

– Om mamman behöver få narkos förlorar hon upplevelsen av vad som faktiskt händer under själva förlossningen av barnet, samt lite av tiden före och efter. Det blir inte så lätt för henne att få den omedelbara kontakten med barnet innan hon själv har vaknat ur narkosen efter operationen, säger Trovik som tycker det är viktigt hur sjukhuspersonalen informerar både kvinnan och partnern längst vägen så att de känner sig tryggare.

Den födande mister också mer blod under ett akut kejsarsnitt, något som kan göra tiden efter förlossningen extra jobbig för de nyblivna föräldrarna.

– Detta gör en extra trött och gör tiden efter förlossningen extra kämpig. Tillfriskning efter operation är långsammare än efter vaginal förlossning. Vid infektion i såret kan det bli nödvändigt med nya lokala operationer på magen och långvarig sårbehandling. Lång inläggning och eventuellt återkommande kontroller på sjukhuset efter förlossningen är en belastning för familjen.

LÄS OCKSÅ: Efter förlossningen - mammas kropp