Gravid

Störtförlossning – det här innebär det

En störtförlossning kan upplevas som dramatisk men det går som regel bra för både mor och barn. Läs mer om vad en störtförlossning är här.

Störtförlossning – det här innebär det

Du har säkert hört talas om förlossningar som gått väldigt fort, en person som vaknar med krystvärkar eller som om den som födde i bilen på väg till sjukhuset. I folkmun kallas det för störtförlossning och det är inte jättevanligt, men inte heller ovanligt. Speciellt inte om du är omföderska – då är risken för en störtförlossning högre än om du väntar ditt första barn.

Hur lång är en normal förlossning och en störtförlossning?

En vanlig förstagångsförlossning håller på allt från 5-6 timmar till ett dygn och ibland mer. För den som fött barn tidigare säger brukar en förlossning i snitt vara runt 8 timmar, men måklart med stor variation. Det vill säga från att värkarna är regelbundna tills att barnet är ute. Störtförlossning kan man kalla det om det tar mindre än tre timmar för förstföderskor och mindre än två timmar för omföderskor. Det finns dock ingen officiell definition av en störtförlossning. Inte heller någon överrenskommelse om man ens ska använda det begreppet, eftersom en normal förlossning har så stor variationsbredd när det gäller hur länge den håller på.

LÄS MER: Latensfasen – första tecknet på att förlossningen har börjat

Omföderskor mest utsatta

Störtförlossning är vanligast hos omföderskor. Barnmorskan Tove Nordahl har hjälpt många kvinnor genom störtförlossningar och har själv personlig erfarenhet med detta. Hennes yngsta son föddes 20 minuter efter att hon vaknade på natten.

-De sista tio minuterna kändes som en enda lång värk, berättar hon.

Som barnmorska upplever Tove relativt ofta att omföderskor kan öppna sig väldigt snabbt från 3/4 cm till helt öppen.

-Det är inte ovanligt att omföderskor kan föda på mindre än en timme och till och med snabbare, berättar hon.

Ovanligt hos förstagångsföderskor

Det är mycket mer ovanligt att detta inträffar för en förstagångsföderska. Om en förstagångsföderska öppnar sig snabbare än förväntat brukar det visa sig att hon använder längre tid på sista fasen av förlossningen. Barnmorska Tove kan lugna dig som ska föda för första gången med att snabba förlossningar hos en förstagångsföderska är väldigt ovanligt. På hennes sjukhus föder 2000 kvinnor varje år. Max två till fem av dessa är förstagångsföderskor med snabba förlossningar.

LÄS MER: Aktiv fas – det händer i kroppen under förlossningen

En störtsförlossning kan leda till förlorad kontroll

En störtförlossning är en förlossning som går så snabbt att mamman inte hinner med att arbeta med sina värkar eller ha kontroll över situationen. Värkarna kan också upplevas som väldigt intensiva. Det är hemskt medan det håller på men härligt att förlossningen är över så pass snabbt, är en vanlig kommentar efter en störtförlossning.

Komplikationer

Oftast går en störtförlossning bra för mamma och barn, men det innebär en risk med att föda så snabbt. En störtförlossning kan medföra komplikationer, berättar barnmorskan Tove. När det är en lång, kraftig värk, eller så täta värkar att man inte får någon direkt paus, kan syretillgången för barnet reduceras. När man har en kraftig värk dras moderkakan ihop och det kommer mindre blod till barnet i det ögonblicket. Barnets puls går då också ner. När värken är över ökar blodtillförseln och även syreintaget något, innan det normaliseras. När värkarna är täta är moderkakan hopklämd under en längre tid. Barnet har många reserver och hanterar detta i stort sett väldigt bra. Har man däremot ett barn som är sjukt eller svagt kan man föda ett barn som snabbt behöver behandling när det kommer ut, säger Tove.

Kommer jag att få en störtförlossning?

Det är svårt att säga vem som kommer att föda snabbt men en del är mer troliga att få en störtförlossning:

  • De som födde snabbare än förväntat vid första förlossningen (upp till 6-8 timmar).
  • De som föder många barn.
  • De som har en medfödd eller ärvd skada på livmoderhalsen.
  • De som har tagit bort delar av livmoderhalsen pga. cellförändringar.

Använda några försigtighetsåtgärder

När man föder snabbt har man större risk för att föda barnet under transporten eller att få en icke planerad hemförlossning. Om du är i riskzonen för att få en störtförlossning bör du alliera dig med vänner och familj, som kan ställa upp på kort varsel, med att vara barnvakt eller köra dig till sjukhuset. Ha telefonnumret till förlossningen tillgängligt. Om förlossningen börjar väldigt snabbt ska du ringa förlossningen direkt. Håll kontakt med barnmorska och eventuellt, vid behov, skickas en ambulans med barnmorska.

LÄS MER:

Utdrivningsfasen – det här händer när barnet föds

Smärtlindringsmetoder vid förlossning – de här finns