Björn Werner: Augustpriset är mer ryggdunk än...
Forum Information - Familjeliv.se
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Vad är värdegrund i förskolan???

  Sön 30 okt 2005 07:43 Läst 10720 gånger Totalt 11 svar
  marsip­angris­en
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 07:43

  Ja...jag undra om det e nån som kan förklara begreppet "värdegrund" i förskolan..?!

 • Sön 30 okt 2005 07:56 #0

  I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) finns det riktlinjer som de ska följa.

  Bl.a. att skolväsendet ska vila på demokrains grund, ska utformas i överensstämmelse med grunläggande demokratiska värderingar som ska främja aktning för varje människas egenväde. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. I överensstämmelse med etik som förvaltas av kristen tradition och västerlänsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. O.s.v.

  Mer kan du läsa på www.skolverket.se/sb/d/468

 • marsip­angris­en
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 08:08 #0

  men alltså...ursäkta om jag e lite dum...men kan du förklara begreppet värdegrund med andra ord...lite enklare...

  men tack för de här svaret så länge=)

 • Sön 30 okt 2005 08:14 #0

  Att skolan ska vara demokratisk - lika för alla. Att alla ska bli behandlade lika oavsett var man kommer ifrån eller om man är kille eller tjej. Att man inte ska bli kränkt för hur eller vem man är och att man ska bli respekterad. Att skolan utgår från den religion och de traditioner som vi har i Sverige.

 • marsip­angris­en
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 09:05 #0

  men för barnen då? jag ska göra ett arbete om bärdegrund, utifrån barnen,

  alltså om jag interjuar barnen o frågar frågor såsom tex: "hur ser man ut när man är glad?", "Har du varit arg någon gång vad gjorde du då?", Har du varit snäll mot någon någon gång och hur gjorde du då?", " Vad är en kompis"..etc..

  E de värdegrund då?

  Finns det nå mer skaer som man kan kolla på i förskolan när det gäller värdegrund som jag kan använda i arbetet??

 • KorEll­eBelle
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 09:26 #0

  skolnet.skolverket.se/pdf/lpfo.pdf

  Här är hela förskolans läroplan och här kan du läsa om värdegrunden:
  skolnet.skolverket.se/pdf/lpfo.pdf

  Ska du intervjua barnen eller ska du granska hur förskolans personal arbetar utifrån värdegrunden? Hur personalen bemöter barnen, arbetar med jämnlikhet och hur man följer riktlinjerna som finns?

  Gjorde ett arbete om jämlikhet i förskolan när jag gick min utbildning. Intervjuade då barnen genom att ha utklippta dockor, en man och en kvinna, och utklippta bilder på saker som finns i vardagen. Barnen fick till uppgift att fördela bilderna mellan klippdockorna. Sakerna var bil, dator, spis, dammsugare osv.
  Sedan pratade vi om det hela och barnen fick berätta om varför sakerna just fick den placeringen.
  Sedan observerade jag under en 2 veckors period personalen på avdelningen om hur de bemötte pojkar respektive flickor i olika situationer. Kroppspråk, röstläge osv.
  Fick väldigt överraskande resultat som jag sedan delgav personalen på ett personalmöte.

  Bara som ett exempel över hur man kan jobba med det. Liknande kan man göra runt kulturella skillnader i mångkulturella grupper bl.a

 • marsip­angris­en
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 10:01 #0

  Jag ska inte göra ett arbete om jämlikhet, o genus o sånt...

  Utan värdegrund...är de frågor som jag skrev värdegrund??

 • KorEll­eBelle
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 10:20 #0

  Förstår inte riktigt? Värdegrund handlar ju om människors lika värde, demokratiska värden alltså.
  Värdegrunden ska genomsyra verksamheten i sin helhet och det handlar ytterst om relationer mellan människor och om hur vi behandlar varandra som barn, unga och vuxna.

  Alltså människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som förskolan/skolan skall gestalta och förmedla.

  Dina frågor tycker jag handlar mer om barnens känslor och känsloyttringar fast kanske kunde du spegla det genom ett etiskt och moraliskt frågeställande.

  Vet inte riktigt hur du ska sammanställa det ur ett värdegrundsperspektiv dock.

  Fast jag har väl missuppfattat dina intentioner helt och då ber jag om ursäkt för mitt misstag .

  Hoppas du kan få mer hjälp av någon annan!

 • Sön 30 okt 2005 10:26 #0

  På min skola har vi, såvitt jag vet, samma värdegrund från fsk upp till och med högstadium. Den arbetades fram av elever och lärare gemensamt och varje litet stycke inleds med meningar typ:

  Jag är vänlig... och ser till att ingen lämnas utanför...
  Jag visar hänsyn...
  Jag lyssnar på andra och andra lyssnar på mig...
  Jag arbetar koncentrerat och stör inte andras arbete...
  Jag plockar undan efter mig...

  Är det till någon hjälp?!

 • marsip­angris­en
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 14:44 #0

  ElleBelle : Tack för dina svar...dom hjälper mig någorlunda...men jag vill få de till att de du besriver mer är jämlikhet, o de eväl inte riktigt samma sak som värdegrund...eller??

  kan de vara så att jämlikhete är en del av värdegrunden?

  LinaT : har du läst mina frågor lite högre upp, som jag tänkte ställa til barnen..? hör de till värdegrunden tycker du??

  Svårt de här med värdegrund..eller hur?! =)

 • Sön 30 okt 2005 14:54 #0

  Värdegrund handlar om demokrati och jämställdhet.

  Att alla är delaktiga på samma villkor och att ingen ställs utanför p.g.a. kön, ras eller åsikt.

  Jag tycker inte att dina frågor handlar om det utan mer om känslor.

  Ett tips till dig är att läsa värdegrunden för förskolan. Läs den jättesakta, en mening i taget för att kunna ta in och förstå vad varje mening innebär. Om du gör ett arbete om det så är det meningen att du ska lära dig vad det innebär.

  Jag vet inte vad du går i för skola, men då jag själv läste till fritidspedagog tragglade vi igenom läroplanerna år ut och år in, så det är lika bra att lära sis innebörden på en gång.

  Det är tufft innan man fattar, men ge det lite tid så klarar du det. Lycka till!!!

 • marsip­angris­en
  Visa endast
  Sön 30 okt 2005 15:50 #0

  embra : Tack för hjälpen! Jag håller på o läser läroplanen fram och tillbaka...tror att jag har fått lite grepp om värdegrunden nu. =)

  Jag läser till förskollärare..

Svara i tråden: Vad är värdegrund i förskolan???
Logga in
Bli medlem
Skapa en ny tråd
Ändra kategori Skriver i kategorin: Familjeliv.se
Svara i tråden...

Innehåll