Barnmorska dömdes efter barns död – slipper prövotid

En barnmorska som dömts för grovt vållande till kroppsskada sedan ett barn fick svår syrebrist vid en förlossning slipper åläggas prövotid.

Bilden har inget med händelsen att göra.
Bilden har inget med händelsen att göra.

I februari 2020 dömdes en barnmorska till villkorlig dom och dagsböter i tingsrätten. Spädbarnet drabbades av hjärnskador efter en långdragen förlossning 2016 och avled ett år senare i hemmet, rapporterar tidningen Vårdfokus.

Domen överklagades av barnmorskan till hovrätten i Skåne. Hösten 2021 fastställde rätten den tidigare domen, men barnmorskan slapp dagsböter med hänvisning till att processen dragit ut på tiden.

Barnmorskan anmäls av IVO

I januari i år anmälde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) barnmorskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ivo – som tidigare kritiserat barnmorskan – menade att brottet var allvarligt och yrkade på en treårig prövotid.

Men HSAN avslår yrkandet om prövotid. Nämnden skriver bland annat att särskilda skäl framkommit.

HSAN hänvisar till att yttre omständigheter kan ha påverkat skeendet. Det bekräftas genom att rutiner ändrades på avdelningen dagen efter förlossningen.

Barnmorskan har också arbetat länge och har varken före eller efter den aktuella förlossningen visat någon brist i sin yrkesutövning, skriver HSAN.