De blev pappor mot sin vilja – region bröt mot lag

Minst fem män blev ofrivilligt pappor när deras spermier användes för insemination på sjukhuset i Halmstad. Region Halland har försökt gå till botten med händelserna, som avslöjades av SVT:s "Uppdrag granskning", och konstaterar att lagen inte följdes.

Gemensamt för de fem männen är att de genomgick fertilitetsbehandling – men ingen av dem hade sagt ja till att donera spermier.
Gemensamt för de fem männen är att de genomgick fertilitetsbehandling – men ingen av dem hade sagt ja till att donera spermier.

Genomgick fertilitetsbehandling

Gemensamt för de fem männen är att de genomgick fertilitetsbehandling – men ingen av dem hade sagt ja till att donera spermier.

Inseminationsverksamheten på Länssjukhuset i Halmstad efterlevde inte gällande lagstiftning under den granskade perioden 1985-1996, enligt regionens interna utredning. Sjukhusledningen hade bristande insyn.

"Man kände till att den här verksamheten fanns, men har inte haft tillräcklig insyn i den. Det har saknats rutiner för uppföljning och kontroll", säger regionens chefsläkare Anders Åkvist i ett pressmeddelande.

Utsatts för vårdskada

Männen vars sperma använts felaktigt, de inseminerade kvinnorna och barn som tillkommit genom givarinsemination har utsatts för en vårdskada i form av psykisk skada eller lidande, enligt rapporten.

Fel begicks också senare, när regionen fick frågor från personer som blivit till genom insemination om vem givaren var. Redan 2004 stod det klart att uppgifter saknades i den särskilda journalen och då borde man ha tittat närmare på bakomliggande orsaker, anser Anders Åkvist.

Han föreslår att att missförhållande ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Senare i september kommer också en extern rapport, som utförs på regionens uppdrag.

"Det vi kan göra nu är att försöka ge svar på de frågor och den oro som helt förståeligt finns hos de drabbade", säger Anders Åkvist i pressmeddelande.