Ensamkommande barn fångas upp i kön utanför Migrationsverket

Sedan Ryssland inledde invasionen av Ukraina har tusentals människor sökt sig till Sverige. Flera av de som flytt är barn, varav många kommer utan vårdnadshavare.

Under den senaste tiden har många människor från Ukraina sökt skydd i Sverige. Enligt statistik från Migrationsverket har myndigheten tagit emot nästan 20 000 ärenden från personer som flytt Ukraina sedan Rysslands invasion inleddes.

– De flesta av de som kommer till Sverige är kvinnor och barn, berättar Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

Fångar upp ensamkommande barn

Bland de barn som kommit till Sverige de senaste veckorna finns det också barn som flytt utan vårdnadshavare. Det handlar om uppemot 300 barn, enligt Migrationsverket.

Pierre Karatzian berättar att Migrationsverket arbetar med att fånga upp de ensamkommande barn som står i kö utanför myndigheten.

Kommunens ansvar

När barnet uppsöker Migrationsverket ska anmälan göras till kommunen där barnet befinner sig. Det är därmed ankomstkommunen som har socialtjänstansvaret för barnet fram till det att barnet får ett uppehållstillstånd. Därefter kan barnen anvisas till en annan kommun för en mer långsiktig lösning.