Fick nog av fuskandet – slopade snabbkassorna

Två miljoner i svinn på ett år fick handlaren Michael Johansson att sätta ned foten. Sedan nio månader tillbaka kan man inte längre använda snabbkassa på Ica Maxi i Angered i Göteborg.
– Problemen försvann ganska omgående, säger han.

Det var alla kategorier människor som brukade ta varor utan att betala. Rika och fattiga, unga och gamla. Att hoppa över att scanna in mjölken, köttet eller brödet sattes i system, enligt handlaren Michael Johansson.

– Det är personer med oärliga avsikter och de kan komma varifrån som helst. Det har inget med samhällsklass att göra, säger han.

Till skillnad från självscanningen, där kunder identifierar sig med medlemskort för att kunna handla, såg Ica Maxi i Angered stora problem med snabbkassorna, så kallad snabbutcheckning.

– Till skillnad från självscanningen så är den direkta skillnaden att du kan stänga av en kund som fuskar med självscanningen, men det går ju inte när man är oidentifierad.

Enormt svinn

I Michael Johanssons butik uppgick svinnet till över två miljoner kronor om året, en ansenlig summa för hans butik. Men han menar att problemet finns i alla butiker.

– Andra handlare tror bara att svinnet sitter någon annanstans, men de bygger sina beräkningar på antaganden.

När snabbkassorna stängdes i butiken i Angered i oktober förra året såg Michael Johansson en “markant skillnad” på svinnet. Därför går det inte att se på frågan på något annat sätt än att fusket vid snabbkassorna tidigare har varit orsaken till det höga svinnet, menar han.

– Vi har ett system som säger att vi har vissa varor i lager men där det har varit tomt på hyllan, då vet vi ju att de är stulna. Vi har inte hål i systemet längre, säger Michael Johansson.

– Det har varit ett systematiskt fuskande som vi på ett sätt har tillåtit eftersom man inte har behövt identifiera sig.

Ekonomiska skäl

Grundtanken med snabbkassor är god, enligt handlaren. Det är tänkt som något positivt för den kund som snabbt vill springa in i butiken och köpa några få varor utan att behöva stå i kö.

– Jag tror inte att det var så stor problematik initialt. Men med tiden har man kommit på att det är ett sätt att mygla på.

I en redan utsatt dagligvaruhandel där varan blir dyrare i inköp och där hushållen håller hårdare i pengarna var beslutet att stänga snabbkassorna helt av ekonomiska skäl.

– Jag behöver ju kompensera för det här på något sätt och om jag ska ta höjd för det när jag sätter mina priser så drabbas alla kunder. I början var det kanske lite gnäll, men jag tror att det nog kom från de personer som varit oärliga innan, säger Michael Johansson.

– Vi har fått stor förståelse för detta. Ingen kund vill betala för någon annans oärlighet.