Finns det allmäna riktlinjer för hur sexuella övergrepp på förskola ska förebyggas?

Sexuella övergrepp mot barn på förskolan – en förälders värsta mardröm. Men finns det några nationella riktlinjer i ämnet, och vem ansvarar för hur det förebyggande arbetet ska se ut? Familjeliv reder ut.

Vad händer om ett barn utsätts eller om man misstänker att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp på förskolan?
Vad händer om ett barn utsätts eller om man misstänker att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp på förskolan?

Vad händer om ett barn utsätts eller om man misstänker att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp på förskolan? Några nationella riktlinjer för hur en sådan situation ska förebyggas finns inte, det är upp till varje kommun hur sådana ärenden ska hanteras. Däremot finns det en allmän plikt för landets förskolor att ha en strategi.

– Förskolor är skyldiga att arbeta med det aktivt och det ska finnas en plan mot kränkande behandling. Det är upp till varje kommun eller fristående huvudman att ta fram planer och rutiner för att motverka kränkande behandling och säkerställa att de efterföljs, säger Susan Ottosen, pressekreterare vid Skolverket.

Läs mer: Man häktad misstänkt för våldtäkt på förskola

Förskolan skyldig att anmäla

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är förskolepersonal skyldiga att anmäla till Socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Förskolan är också skyldig att meddela vårdnadshavare om de misstänker att ett barn utsätts för brott av deras medarbetare.

Läs mer: Förskolans verksamhetschef om bortrövade barnet: "Chockade och skärrade"

Förskolans huvudman ansvarar för stöd

Kommunen ansvarar för tillsyn över fristående och kommunala skolor, och enligt skollagen är det förskolans huvudman som har ansvar att vidta åtgärder och se till så att föräldrar och barn får det stöd de behöver när våld mot barn sker i verksamheten.