Flicka nekas skolskjuts – bor två meter för nära

En flicka i Linköpings kommun nekas skolskjuts. Kammarrätten fastslår kommunens bedömning att flickans avstånd till skolan är två meter kortare än de 4 000 meter som krävs, rapporterar Dagens Juridik.

Linköpings kommun kräver att det är minst 4 000 meter mellan elevens hem och skola för att bevilja skolskjuts. 3 998 meter duger inte. Arkivbild.
Linköpings kommun kräver att det är minst 4 000 meter mellan elevens hem och skola för att bevilja skolskjuts. 3 998 meter duger inte. Arkivbild.

Kommunens barn- och ungdomsnämnd nekade skolskjuts efter att en avståndsmätning visat på 3 998 meter mellan hem och skola.

Flickans mamma överklagade

Flickans mamma överklagade till förvaltningsrätten efter att ha gjort egna mätningar utifrån kartor, vilket gav ett avstånd som var längre än minikravet på 4 000 meter. Mamman framhävde också att det var tveksamt att avslå ansökan utifrån bara två meter, skriver Dagens Juridik.

Fick avslag

Förvaltningsrätten såg dock ingen anledning att ifrågasätta barn- och ungdomsnämndens beslut och avslog överklagan.

Tog ärendet vidare

Mamman tog saken vidare till kammarrätten i Jönköping och åberopade utskrifter från två olika karttjänster.

Men inte heller kammarrätten gav mamman medhåll. Även den övre instansen ansåg att nämndens bedömning gäller. Så länge förutsättningarna är samma för alla elever är det upp till kommunen att avgöra hur avståndet ska mätas.