Förslaget: Låt 18-åringar köpa alkohol på Systemet

Centerpartiet har beslutat att åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget bör sänkas från 20 till 18 år. Och Systembolagets monopol ska fortsatt värnas.

Centerpartiet föreslår att åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget bör sänkas från 20 till 18 år.
Centerpartiet föreslår att åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget bör sänkas från 20 till 18 år.

I dag gäller 20-årsgräns på Systembolaget men Centerpartiet vill nu att gränsen sänks.

Rent konkret blev beslutet på partistämman i Örebro att både "åldersgränsen för servering och köp av alkohol bör vara identisk med myndighetsåldern på 18 år."

Det är en fråga som ungdoms- och studentförbunden drivit och partistyrelsen ställde sig bakom förslaget.

– Man får som 18-åring alltså köra stridsvagn, skjuta men inte köpa alkohol, sade Melinda Prick, centerpartist från Växjö.

Men flera av talarna i debatten var emot. Alkoholdebuten måste skjutas upp, inte tidigareläggas.

– Vi har åldersgränserna som ett skydd. Det handlar om hjärnans mognad och erfarenhet, sade Kerstin Sjöberg, centerpartist i Norrköping.

C- stämman sade nej till att riva upp Systembolagets monopol. Motförslagen var att antingen avskaffa monopolet eller gå över till ett licenssystem. Där var majoriteten tydlig.

Ett annat beslut på Centerstämman var att verka för en ny föräldrabalk så att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare.

Omröstningen i frågan blev mycket jämn och fick tas om flera gånger. Bland annat på grund av röstningshaveri och att någon påstods ha röstat på en annan surfplatta än sin egen.

Om föräldrabalken ändras ska påverkan på föräldraförsäkring, barnbidrag och liknande system utredas så att förändringen inte gynnar så kallade stjärnfamiljer i strid med systemens avsikter, enligt C.

Fakta: Centerpolitik i korthet

Några nya beslut på Centerstämman 2023 (urval). Besluten stakar ut politiken de närmaste två åren, fram till nästa stämma:

Sänkt gräns för att köpa alkohol på Systembolaget till 18 år.

Systembolagets monopol ska fortsatt värnas.

Utreda införandet av så kallade konsumtionsrum för drogmissbruk enligt norsk modell.

Verka för ett förbud mot bottentrålning.

Tillfälligt stoppa allt uttag av sill/strömming och torsk med pelagisk industritrålning ur svenska fiskevatten.

Investeringar i stambanor för järnvägstrafik ska planeras för högst cirka 250 km/tim och godståg.

Säkerställa byggandet av nya stambanor mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg och Malmö. Byggandet av Oslo-Stockholm och Norra stambanan ska också prioriteras.

Centerpartiet ska inte dela upp rörelsen utan fortsätta som parti att ställa upp i kyrkovalen.

En ny föräldrabalk ska införas så att barn rent rättighetsmässigt ska kunna ha fler än två vårdnadshavare.

Patientavgiften för dem som söker vård efter sexuellt våld ska tas bort.

Källa: Centerpartiet