Gröna Lund skärper säkerheten: "Uppdaterat vår kameraövervakning"

Efter Säpos besked om höjd terrorhotnivå har Gröna Lund i Stockholm beslutat att förstärka sina nuvarande säkerhetsrutiner. Stockholm Live däremot framhåller att anpassningen till det nya läget redan har skett.

Gröna Lund förstärker säkerheten under konserterna.
Gröna Lund förstärker säkerheten under konserterna.

På nöjesparken Gröna Lund pågår konsertsäsongen för fullt, och alla planerade konserter ska genomföras som planerat, enligt Max Lagerbäck, t f informationschef.

– Vi lyssnade på presskonferensen och ett budskap som framgick tydligt var att människor ska fortsätta att leva sina liv som vanligt, men vara mer vaksamma. Och det här är ett begränsat utrymme med inpassagekontroller, säger han.

Han framhåller att Gröna Lund redan har ett säkerhetsarbete som består av säkerhetskontroller vid entrén och vakter i parken.

– I år har vi även uppdaterat vår kameraövervakning för att kunna förhindra incidenter.

"Inget plötsligt"

För Stockholm Live, som driver Avicii Arena, Friends Arena, Tele2 Arena, Hovet och Annexet samt även Södra Teatern i Stockholm, kommer det förhöjda terrorhotläget inte som någon nyhet. Säkerhetschefen Tobias Runnfelt utesluter inte fler åtgärder men framhåller att mycket redan har gjorts för att höja säkerheten.

– Det är inget plötsligt som inträffat, vi har sett den här utvecklingen under ganska lång tid. Tillsammans med myndigheter och andra har vi velat förstå vad det här betyder och har också anpassat oss. Vi fortsätter på inslagen väg.

Vid alla större konserter visiteras publiken som också får gå igenom en säkerhetsbåge. Tobias Runnfelt framhåller att man har ett tätare samarbete med myndigheter och arrangörer, att personalen utbildats och att vaksamheten blivit större.

– Det är en kunskaps- och kompetensfråga hos oss men också hos allmänheten, om man ser något och vill rapportera ska vi finnas där.

"Mer på tårna nu"

Också på SVT ser man allvarligt på läget.

– Vi genomför förstärkningsåtgärder och vi måste precis som alla andra öka vår vaksamhet och vara noga med att följa rutinerna. För oss handlar det om både evenemang och en stor utrikesverksamhet med medarbetare i högriskområden, säger SVT:s vice VD Anne Lagercrantz.

Även Joppe Pihlgren vd för branschorganisationen Svensk Live, som samlar arrangörer av livemusik, framhåller att medlemmarna redan nu samarbetar med polisen. Inför konserterna görs olika säkerhetsbedömningar

– Det är väldigt genomarbetat, vi har också haft kurser för våra medlemmar som också varit med och gjort en säkerhetshandbok med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, red:s anmärkning). Det är en viktig fråga för oss. Nu höjs säkerhetstänket ytterligare, folk är väl mer på tårna nu.

"Det är skit"

Joppe Pihlgren framhåller samtidigt vikten av ett fortsatt öppet samhälle.

– Vi har modeller att arbeta efter, vi fortsätter att lyssna på polisen som lyssnar på Säpo. Men det är skit att vi lever i ett samhälle där man bedömer att säkerhetsläget är sämre.

För Bokmässan i Göteborg är insatser för säkerheten en obligatorisk del av arrangemanget. Huruvida de blir fler eller annorlunda i år jämför med tidigare kan Frida Edman, chef för Bokmässan, ännu inte säga.

– Vi har en robust säkerhetsorganisation och nära samverkan med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Som standard tillämpar vi manuella väskkontroller. Vi har även hög närvaro av säkerhetspersonal och tydlig polisiär närvaro, säger Frida Edman.