Hit går pengarna du skänker och så kan du hjälpa barn från Ukraina

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen arbetar för att ge familjer och barn trygghet, skydd och stöd. Familjeliv har pratat med Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell. Hon berättar att de hjälper barn och föräldrar både i Ukraina, längst gränsen och i Sverige.

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen arbetar för barns rätt till en trygg värld. Just nu bistår organisationen med akut hjälp till de barn och familjer som drabbats av Rysslands invasion av Ukraina.

Familjeliv har pratat med Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell. Hon berättar att Rädda Barnen hjälper barn och föräldrar både i Ukraina, längst gränsen och i Sverige. De finns där för barnen – hela vägen.

Så hjälper Rädda Barnen ensamkommande barn på flykt vid den ukrainska gränsen

Helena Thybell berättar att de ser att allt fler barn anländer ensamma till den ukrainska gränsen.

– Vissa separerades från sina föräldrar i kaoset som uppstod när de tvingades fly, andra blev ivägskickade själva för att föräldrarna skulle stanna för att skydda hemmet eller ta hand om någon äldre släkting.

Thybell menar att det är viktigt att dessa barn snabbt kommer i kontakt med myndigheter, men att de även behöver få hjälp med att återförenas med sin familj eller andra anhöriga.

– Här har vi ett jättearbete i att samarbeta och hjälpas åt för att ge familjer och barn trygghet, skydd och stöd, säger hon.

Rädda Barnen hjälper barn på flykt i hela Sverige och har nu skalat upp verksamheten för att även kunna ge stöd åt barn, unga och föräldrar som är på flykt från Ukraina.

Några av de områden som Rädda Barnen hjälper till med:

 • På Migrationsverkets boenden, i olika delar av landet, bygger Rädda Barnen nya barnvänliga platser och startar upp nya aktiviteter.
 • Rädda Barnen finns på plats på olika ankomstplatser, såsom exempelvis färjeterminalen i Trelleborg och flygplatserna i Skavsta och Sturup. Där välkomnar de barn och familjer genom att dela ut ryggsäckar som innehåller leksaker och pyssel. Organisationen ger också stöd utifrån de behov de möter.
 • Rädda Barnen finns även på plats utanför Migrationsverkets kontor dit människor kommer för att registrera sig. Där har organisationen ordnat med platser där barnen kan leka med sina familjer, medan de väntar på registrering och information från Migrationsverket.

– En av våra styrkor är just att vi har volontärer, medlemmar och anställd personal i nästan hela landet, säger Helena Thybell.

En mamma kramar om sitt barn efter att ha flytt från Ukraina till Medyka, Polen.
En mamma kramar om sitt barn efter att ha flytt från Ukraina till Medyka, Polen.

"Barns trygghet och rättigheter är vår högsta prioritet"

För att hjälpa barn och föräldrar i Ukraina har Rädda Barnen varit på plats sedan konflikten startade 2014.

– Vi följer noggrant situationen i landet och där säkerhetsläget tillåter, trappar vi upp våra insatser tillsammans med våra lokala partnerorganisationer, säger Thybell och tillägger:

– Våra team fortsätter att arbeta där det är möjligt och så länge det är säkert.

Det som är viktigast just nu är ekonomiskt bidrag till mat, hyra och medicin, samt att dela ut hygienprodukter och skydd mot vinterkylan, beskriver hon. Men även stöd för att bearbeta de trauman som barnen varit med om prioriteras högt.

– Vi har gett barn psykosocialt stöd för att bearbeta de trauman de varit med om. Barns trygghet och rättigheter är vår högsta prioritet.

Hit går pengarna du skänker till Rädda Barnen:

Pengarna går till det som är viktigast just nu, att människor får tillgång till de mest livsnödvändiga, såsom:

 • Mat och rent dricksvatten
 • Hygienpaket med bland annat tvål, schampo och tandkräm
 • Tak över huvudet och trygga platser för barn och deras familjer
 • Kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste
 • Psykologiskt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser
 • Trygga platser där barn kan leka och på olika sätt fortsätta sin skolgång

Konkreta exempel på vad pengarna räcker till är:

 • 572 kronor kan räcka till mat i tre veckor för en tvåbarnsfamilj på flykt
 • 159 kronor kan ge hygienprodukter som räcker åt en familj i två veckor
 • 64 kronor kan räcka till en filt som värmer i vinterkylan

Detta kan du själv göra för att bidra och hjälpa barn som är drabbade av kriget i Ukraina