Korv återkallas – kan innehålla listeria

Coop återkallar sin skinnfria kycklingkorv då den kan innehålla listeria.

Korv kan innehålla listeria.
Korv kan innehålla listeria.

Coop återkallar en kycklingkorv som kan innehålla listeria. Det gäller Coop kyckling grillkorv, skinnfri, 400 gram, med bäst före-datum 2023-09-04.

Upptäcktes vid rutinkontroll

Leverantören av korven har upptäckt bakterien listeria vid en rutinkontroll.

"Coop tar händelsen på mycket stort allvar och utreder med leverantören hur detta har kunnat ske. Varan kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 72 grader dör listeriabakterien", skriver företaget i ett pressmeddelande.