Nu blir det dyrare med korv och makaroner – så stor blir ökningen (!)

Räkna med dyrare korv, makaroner och smörgåsar i vår. Matpriserna stiger ännu mer än tidigare på grund av Ukrainakriget – bara under de närmaste månaderna kan vi få se prisökningar som når minst 5 procent på årsbasis, enligt experterna.

Makaroner och korv är några av varorna som blir mycket dyrare.
Makaroner och korv är några av varorna som blir mycket dyrare.

Ukrainakriget får maten att blir riktigt mycket dyrare, konstaterar Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

– Vi räknar med att matpriserna toppar med fem procent i sommar, jämfört med för ett år sedan. Men det skulle kunna bli betydligt högre än så, det är ett ovisst läge, säger han.

Bakom de rusande priserna ligger både ökade energipriser och brist på spannmål. Både Ryssland och Ukraina är jättestora producenter av vete, tillsammans står de för 25 procent av veteexporten i världen, förklarar han.

Fast redan innan Ukraina invaderades var matpriserna på väg upp.

– Ukrainakriget har gjort det mer prekärt. Vi vet inte var det här landar, säger Torbjörn Isaksson.

Spannmålsbrist och drivmedelspriserna tjuven

Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF ser också att energipriserna och spannmålsbristen kommer att påverka våra svenska matpriser.

– Det är bränslet som blir dyrare, till traktorer och skördetröskor, och även energipriserna påverkar, säger han.

Spannmålspriserna skjuter i höjden, och det gör både pastan, brödet, köttet och mjölken dyrare. Förutom att limpor och makaroner görs av vetet så används spannmål som djurföda, förklarar han.

Jättelager fast i kriget

Nu finns ett jättelager av vete i Ukraina från förra årets skörd, berättar han.

– 15 miljoner ton vete från förra årets skörd i Ukraina är inte exporterat, det ligger i Odessa.

Men om det går att få ut det vetet på världsmarknaden vet förstås ingen, hela lagret kan förstöras i kriget, konstaterar han.

Nu ökar priserna på allt som jordbruket producerar.

– Det är olika prissättning på spannmål, mejeriprodukter och kött.

Marknadens pris råder

Spannmålspriset sätts på börser, som finns i Chicago och i Paris, och där är det marknadens pris som råder.

– Spannmålsodlare får kompensation för högre kostnader, men de tar också en större risk. De höjda priserna slår igenom vid skörden 2022, men de ökade kostnaderna för till exempel bränsle kommer nu, förklarar Palle Borgström.

Mjölk och mejeriprodukter följer en annan modell, där bönderna bara delvis får betalt för de ökade kostnaderna, förklarar han. Köttbönder, däremot, har ofta svårt att få betalt för kostnadsökningar.

Kostnaderna stiger men det händer inget på köttpriset.

Konstgödsel skenar

En kostnadsökning som bönder nu drabbas av är det skenande priset på konstgödsel. Kostnaden för nästa års gödsel kommer redan i år, förklarar han, för gödseln behöver köpas in nu. Men det är riktigt dyrt, eftersom priset på gödsel hänger ihop med energipriserna, förklarar han.

Det är en mycket energikrävande process att göra konstgödsel, där naturgas används för att lösa ut kväve ur luften. Ryssland är en stor producent globalt sett, men bara 15 procent av konstgödseln i Sverige kommer från Ryssland.

Johanna Cederblad/TT