Nya förslaget – föräldradagar ska kunna gå till anhörig

Regeringen går vidare med ett förslag om att föräldradagar ska kunna överlåtas till en nära vuxen i barnets liv. Planerna har dock fått kritik från Socialdemokraterna som varnar för ett "nannysystem".

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att antalet så kallade dubbeldagar – då båda föräldrarna ska kunna vara lediga med barnet samtidigt – utökas från dagens 30 till 60 dagar. Dagarna ska också kunna användas fram till att barnet är 15 månader i stället för 12 månader, något som Kristdemokraterna meddelade redan i våras.

Beskedet är också att regeringen går vidare med ett omdebatterat förslag om att överlåta en del av föräldrapenningen – totalt 90 dagar – till någon annan nära vuxen i barnets liv som inte är förälder. Båda delarna ska börja gälla den 1 juli nästa år.

Överlåta föräldradagar till annan vuxen

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) menar att effekterna av dubbeldagarna förbättrar kvinnors hälsa.

– Man ser ett minskat uttag av ångestdämpande medicin, större möjligheter att uppsöka eftervården om man haft förlossningskomplikationer, kvinnors välmående ökar samtidigt som anknytningen till den andra partnern blir mycket bättre, säger hon.

Förslaget om att kunna överlåta föräldradagar till en närstående, till exempel en mor- eller farförälder, gör enligt regeringen föräldraförsäkringen mer flexibel. Olika familjekonstellationer gynnas och män och kvinnor med ensam vårdnad kan lättare kombinera familjeliv och arbetsliv.

– Jag ser det som en stor jämställdhetsreform, säger Anna Tenje.

Vad som definieras som närstående blir dock upp till föräldern att avgöra.

– Staten ska inte gå in och definiera vem som är närstående, jag litar helt och fullt på föräldrarna.

"Sviker jämställdheten"

Förslaget har dock fått kraftig kritik från Socialdemokraterna, som menar att regeringen sviker jämställdheten och inför ett slags "nannysystem". Fler kvinnor kommer också att ta ut föräldradagar än idag, enligt S. Anna Tenje håller inte med.

– Det är helt felaktigt såklart. Man måste ha en egen upparbetad sjukpenninggrundad inkomst för att bli föremål för att ta över dagarna, eller vara pensionär, säger hon.

Enligt en rapport från fackförbundet TCO kommer det med dagens takt att dröja 70 år innan män och kvinnor delar lika på föräldradagarna.