Så ska skolor få hjälp att förebygga våldsdåd

På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten i skolan. Regeringen tillsätter därför utredningar som ska hjälpa skolorna att förebygga våld.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och Jonas Trolle, chef för Centret mot våldsbejakande extremism, presenterar beslut om hur arbetet med säkerhet i skolan ska förbättras.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och Jonas Trolle, chef för Centret mot våldsbejakande extremism, presenterar beslut om hur arbetet med säkerhet i skolan ska förbättras.

Regeringen tar speciellt fasta på att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det blir Brottsförebyggande rådet som får i uppdrag att administrera detta, berättar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) på en pressträff.

– Vi måste göra mer för att upptäcka gärningsmännen, säger han.

– Unga killar kan sitta hemma och ganska snabbt radikaliseras på nätet genom att matas med högerextrem, rasistisk propaganda. Det här måste vi göra allt för att förebygga.

Kartlägga våldet

Brå ska också kartlägga omfattningen av våldet i skolan. En liknande kartläggning skedde för tio år sedan, enligt Johansson. Han säger att det är på tiden att man gör en ny. Varför den inte har uppdaterats tidigare kan han inte svara på.

– Det har aktualiserats när vi sett fallen som skett på senare år, säger han.

Johansson utlovar även en satsning på polisen.

– Vi har en bra och välutbildad poliskår som vet vad den ska göra för att ingripa. Den poliskåren ska vi naturligtvis bygga ut, säger han.

Skolans beredskap

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) säger att det fortfarande finns en överhängande risk för att minderåriga i Sverige deltar i högerextremistisk terrorrelaterad brottslighet.

– För att vända den här utvecklingen behöver myndigheter och andra aktörer arbeta tillsammans utifrån en djup kunskap om problematiken och hur den bäst kan hanteras, säger hon.

Utredaren ska därför lämna förslag på operativa samverkansorgan på lokal och regional nivå.

Axelsson Kihlblom framhåller också att skolan behöver beredskap för hur man ska agera i en pågående hotfull situation. Utredaren ska också redogöra för erfarenheter och lärdomar från tidigare våldsdåd i skolmiljö både i Sverige och utomlands.

Utredare blir Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2023.

Hot mot skolan

Tre skoldåd har drabbat Sverige på mindre än ett år: I augusti i fjol gick en 15-årig pojke till knivattack mot en lärare på sin skola i Eslöv. I januari i år skadades en elev svårt och en lärare blev lindrigt skadad i en knivattack på en gymnasieskola i Kristianstad. Den 21 mars gick en 18-årig elev på Malmö latinskola till angrepp och dödade två kvinnliga lärare.

Utöver detta har även ett antal hot av olika slag riktats mot skolor.

– Alla elever, lärare och skolpersonal som varje morgon går till sin skola ska känna sig trygga, säger skolministern.

TT: Är skolan som den ser ut nu en säker plats?

– Jag skulle säga att skolan generellt sett är en trygg och säker arbetsplats. Det här handlar om att det ska förbli på det sättet, säger Johansson.

Han framhåller att skolan sällan är den utlösande faktorn, utan själva arenan där våldsdåden begås.

Lärarna välkomnar

Lärarfacken välkomnar regeringens utredning, uppger de i ett pressmeddelande.

De hoppas ändå på att mer resurser riktas till lärarna, men också till elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och bättre samarbete med polis och socialtjänst.

De anser också att lärare måste få möjligheten att öva på olika scenarion.

"Nu hoppas vi också att justitieministern skyndar på processen att se till att lärare får samma rättsliga skydd som blåljuspersonal och lägger ett förslag så fort som möjligt", säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i pressmeddelandet.