Skolinspektionen stänger två skolor – efter larm från Säpo

Skolinspektionen återkallar tillståndet för två religiösa friskolor i Uppsala och Stockholm. Enligt myndigheten riskerar skolornas elever att radikaliseras med en islamistisk ideologi.

Skolinspektionen återkallar tillståndet för två religiösa friskolor i Uppsala och Stockholm.
Skolinspektionen återkallar tillståndet för två religiösa friskolor i Uppsala och Stockholm.

Skolinspektionen meddelade under torsdagen att man återkallar godkännandet för Stiftelsen Imanskolan och Stiftelsen Framstegsskolan.

På grundskolan Imanskolan i Uppsala drabbas över 200 elever som nu kommer att tvingas byta skola till höstterminen. På Framstegsskolan i Stockholm berörs omkring 90 elever av nedstängningen.

Elever riskerar att radikaliseras

I båda fallen bedöms skolledningen som olämplig att bedriva skolverksamhet. Beslutet grundar sig bland annat på yttranden från Säkerhetspolisen om såväl ledningen som miljön på skolan. Enligt Säpo finns det risk att eleverna utsätts för påverkan mot en islamistisk ideologi.

"Säkerhetspolisen bedömer att barn riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Skolinspektionen tar även upp allvarliga missförhållanden i ekonomin hos stiftelserna.

Beslutet gäller från och med 15 respektive 17 augusti 2022 för de båda skolorna.

Skolinspektionens beslut kan överklagas.