Självkänsla eller självförtroende? Här är skillnaden

Läsaren undrar vad skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är – och Jenny Fingal, Familjelivs karriärcoach, svarar på frågan!

Självförtroende eller självkänsla? Experten reder ut skillnaden.
Självförtroende eller självkänsla? Experten reder ut skillnaden.
Maila vår karriärcoach du också!
Maila vår karriärcoach du också!

Vad är egentligen ett högt självförtroende – och hur får man bättre självkänsla? Många av oss blandar nog ihop begreppen, och det gör även signaturen "Katarina", som skriver ställer frågan till Familjelivs karriärcoach Jenny Fingal.

Här är läsarens fråga – och Jennys svar!

Läsarfråga: "Vad är 'bäst' – bra självkänsla eller bra självförtroende?"

Hej Jenny!

Jag hamnar ofta i diskussioner om vad som är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Skulle du vilja förklara och reda ut vad en person med följande ”kombinationer” är och vad den har för utmaningar/fördelar?

Vad skulle du själv säga är ”bäst” att vara?

  • En person med dålig självkänsla och bra självförtroende

  • En person med bra självkänsla och dåligt självförtroende

Tack! //Katarina

Karriärcoachens svar: Här är skillnaden på självkänsla och självförtroende

Hej Katarina, tack för din fråga!

Det här är ett intressant ämne som jag ofta möter i mina klientsamtal. Det är vanligt att begreppen självkänsla och självförtroende skapar förvirring, detta eftersom de har olika innebörd. Vi börjar med att reda ut vad begreppen betyder.

Håll isär begreppen – enkel sammanfattning

En kort beskrivning är att självkänsla är de tankar och känslor vi har om oss själva medan självförtroende är vår uppfattning av vår egen förmåga att klara av saker.

Självkänsla

Självkänsla innebär att du vet vem du är och tror på ditt eget personliga värde oavsett vad du presterar. Du accepterar dig själv och vågar stå upp för din person. Personer med en i grunden bra självkänsla hanterar ofta svårigheter, stress och motgångar på ett stabilt sätt.

Låg/dålig självkänsla tar sig uttryck i en inre dialog där man hela tiden kritiserar sig själv.

Självförtroende

Självförtroende handlar om hur bra du tror att du kan klara av olika saker och situationer. När du lyckas växer självförtroendet och du blir säkrare på att det kommer att gå bra även nästa gång.

Lågt/dåligt självförtroende kan te sig på olika sätt men det som utmärker är att man undviker att ta risker för att misslyckas. Du känner dig ofta mer trygg i situationer du är van vid medan självförtroendet kan dippa när du ställs inför nya utmaningar.

Du kan själv påverka!

En del har låg självkänsla – men ett gott självförtroende. För andra är det tvärtom! Det är vanligt att det förändras med ålder och erfarenhet. Att samtidigt besitta båda delar är kanske få förunnat, men det som är viktigt att förstå, är det går att förbättra genom en del övningar. I min vardag träffar jag klienter som aktivt jobbar med att stärka sig själva och de åstadkommer många positiva förändringar både i yrkeslivet och privat både på kort och lång sikt.

Vilken kombination är bäst?

  • En person med dålig självkänsla och bra självförtroende

– Man kan ha ett bra självförtroende och känna sig kompetent, men ändå ha en låg självkänsla. En person med dålig självkänsla och bra självförtroende tycker det är viktigt och känner sig bekväm med prestation. Det är viktigt att göra en massa saker och med bra resultat. Dessa personer kan ha en förmåga att driva sig själva för hårt genom att lägga kraven för högt och det kan bland annat leda till utmattningssyndrom.

  • En person med bra självkänsla och dåligt självförtroende

– En person med bra självkänsla och dåligt självförtroende bryr sig inte så mycket om yttre prestationer. Det är inte så viktigt att göra karriär eller vilken social status man har. Personen jämför sig inte med andra.

En bra och stabil självkänsla leder ofta till att man lättare får ett bra självförtroende.

Fråga du kan fundera på!

På en skala 1–10 där 1 är lägst och 10 är högst: var befinner du dig på skalan gällande självförtroende respektive självkänsla? Den här skaltekniken använder jag ibland för målformulering, d.v.s, var på skalan befinner du dig och vart vill du egentligen vara? Hur ska du ta dig dit du vill vara (med hjälp av t.ex. en coach)?

Lycka till Katarina! Bästa Hälsningar Jenny